کد خبر: 935479 A

با رسیدگی به درخواست تجدیدنظر؛

رأی برائت محمدعلی کامفیرزوی در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس صادر شد.

به گزارش ایلنا، پرونده محمدعلی کامفیروزی که با اتهام توهین به مقام معظم رهبری در جریان رسیدگی بدوی منجر به صدور رأی غیرقطعی دو سال حبس شده بود، با تجدیدنظرخواهی وی مجدد در دستور کار رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت.

بنابراین گزارش، پس از دریافت تقاضای تجدیدنظرخواهی وی؛ پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس مطرح شد و با رسیدگی به این پرونده امروز به صورت فوق‌العاده در دستور کار شعبه مزبور قرار گرفت.

بر اساس رأی صادر شده قضات صادرکننده رأی خاطرنشان کرده‌اند که کامفیروزی در تمام مراحل رسیدگی منکر اتهام توهین به رهبری شده و همچنین در گزارش ضابط پرونده نیز این اتهام گزارش نشده است، بنابراین تقاضای تجدیدنظر کامفیروزی صحیح تشخیص داده شده و رأی قطعی بر برائت او صادر می‌گردد.

 

استان فارس مقام معظم رهبری فارس تبرئه قوه قضائيه کامفیروزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر