کد خبر: 929337 A

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده، به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.

به گزارش ایلنا، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده، به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.

 

دادگاه نجفی منصوری قوه قضائيه قاضی بابایی اکبر طبری طبری قاضی منصوری مشایخ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر