کد خبر: 928850 A

وزارت امور خارجه:

وزارت امور خارجه با اشاره به ژوئنتین (روز آزادی به مناسبت پایان برده داری در آمریکا) تاکید کرد که «آزادی دیگری» در ذهنیت رهبران مختلف آمریکایی جایی ندارد.

به گزارش ایلنا، در پست وزارت امورجه در توئیتر آمده است:

ژوئنتین ( روز آزادی به مناسبت پایان برده داری در آمریکا) در سال ۲۰۲۰ زمان مناسبی برای تقبیح برده داری نوین آمریکا در داخل این کشور و فراتر از آن است

سال ها غارتگری و ارعاب ثابت کرده که «آزادی دیگری» در ذهنیت رهبران مختلف آمریکایی جایی ندارد. در زمان دولت ترامپ، واکنش های وحشتناک به اعتراضات مسالمت آمیز جهان را به یاد همان تاریخ ننگین آمریکا انداخته است. ژوئنتین در سال ۲۰۲۰ زمان مناسبی برای تقبیح برده‌داری نوین آمریکا در داخل این کشور و فراتر از آن است.

وزارت امور خارجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر