کد خبر: 924139 A

پیشنهاد وزارت راه به هیأت دولت؛

وزارت راه و شهرسازی به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن دستگاه‌های اجرایی و تأمین زمین موردنیاز طرح اقدام ملی مسکن پیشنهاد واگذاری اراضی مازاد این دستگاه‌ها را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش ایلنا، مطابق ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن «کلیه وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود جهت تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.»

بر این اساس و با توجه به اعلام آمادگی برخی از دستگاه های اجرایی مشمول ماده فوق مبنی بر واگذاری اراضی در اختیار به وزارت راه و شهرسازی جهت تأمین مسکن کارکنان خود، وزارت مورد اشاره پیشنهاد نموده تا به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن دستگاه های اجرایی و تأمین زمین موردنیاز طرح اقدام ملی مسکن، اراضی دستگاه های اجرایی از طریق وزارت مذکور مورد واگذاری قرار گیرد تا بخشی از این اراضی در قالب طرح اقدام ملی مسکن به تأمین مسکن کارکنان همان دستگاه تخصیص یابد.

وزارت راه و شهر سازی مسکن رایگان تامین مسکن رایگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر