کد خبر: 920764 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات از رسیدگی به پرونده مدیرعامل خبرگزاری ایسنا به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی خبر داد و گفت: مدیرعامل خبرگزاری ایسنا، به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و هیأت منصفه نیز وی را مستحق تخفیف ندانست.

احمد مؤمنی‌راد، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات  استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،‌ اظهار کرد: امروز در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران و به ریاست قاضی شقاقی دو پرونده رسیدگی شد که پرونده اول مربوط به مدیرعامل خبرگزاری ایسنا و مصاحبه شونده و خبرنگار مصاحبه‌کننده بود که اتهام آنها نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که هیأت منصفه اتهام مصاحبه شونده و خبرنگار را بررسی کرد و با اکثریت آرا ایشان را مجرم ندانست.

وی افزود:‌ در مورد اتهام مدیرعامل خبرگزاری ایسنا، به اتفاق آرا این متهم، مجرم شناخته شد و هیأت منصفه به اتفاق آرا وی را مستحق تخفیف ندانست.

مومنی‌راد بیان کرد: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت بود و اتهام وی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که از سوی شاکی اعلام رضایت شد و پرونده مختومه شد.

استان تهران مطبوعات مجرم ایسنا نشر اکاذیب هیأت منصفه دادگاه مطبوعات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جهان صنعت تشویش اذهان عمومی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر