کد خبر: 919588 A

علی ربیعی:

سخنگوی دولت با بیان اینکه خیلی‌ها فکر می‌کردند در ماجرای شیوع بیماری کرونا شکست می‌خوریم، تاکید کرد: روزهای سخت را مدیریت و کنترل کردیم و امروز داریم کرونا را مهار می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی سخنگوی دولت اظهار داشت: خیلی‌ها فکر می‌کردند در ماجرای کرونا زمین می‌خوریم؛ اما این بیماری را کنترل کردیم.

وی ادامه داد: خیلی‌ها فکر می‌کردند که ما زمین می‌خوریم و بلند نمی‌شویم، بیمارستان‌هایمان پر از کشته می‌شود و تخت‌هایمان خالی نخواهد بود، سالمندان‌مان خواهند مرد، اما خوشبختانه هیچیک از این‌ها رخ نداد و داریم بیماری را مهار می‌کنیم.

سخنگوی دولت تاکید کرد: ما این روزهای سخت را مدیریت و کنترل کردیم و امروز داریم کرونا را مهار می‌کنیم و امیدواریم در کنار هم از این مهار هم عبور کنیم.

علی ربیعی علی ربیعی سخنگوی دولت کرونا -
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر