کد خبر: 850389 A

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک مصوبه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در مورد اخذ آزمون نظری از متقاضیان گواهینامه به موسسه راهگشا را ابطال کرد.

به گزارش ایلنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک مصوبه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری اخذ آزمون نظری از متقاضیان گواهینامه به موسسه راهگشا را ابطال کرد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

با توجه به اینکه مطابق بند (ر) ماده ۱ آیین نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی موضوع مصوبه شماره ۲۹۷۹۷/ت۵۲۷۹۲هـ-۹/۳/۱۳۹۷ هیأت وزیران، فرآیند سنجش دانش نظری و مهارت عملی و فنی مهارت آمـوزان واجـد شرایط کـه پس از اخـذ گـواهی آمـوزش عملی، متناسب با نوع گواهینامه توسط افسران آموزش دیده شاغل در پلیس انجام می پذیرد، فراز دوم بخشنامه شماره ۳-۱۳-۰۱-۱۲۰۳-۱۷/۱۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی که در آن مقرر شده برای اخذ آزمون‌های نظری از کارشناسان مؤسسه راهگشا استفاده شود، به لحاظ اینکه موضوع توسط هیأت وزیران در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی تعیین تکلیف شده، خارج از حدود اختیارات رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

 

پلیس راهنمایی و رانندگی دیوان عدالت اداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر