کد خبر: 850136 A

شینهوآ:

شینهوآ در تحلیلی به بررسی سیاست فشار حداکثری بر ایران پرداخت.

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوآ، آمریکا پس از خروج از برجام، شدیدترین تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را بر ایران تحمیل کرد و متصور بود که این اقدام باعث تغییر شرایط به نفع واشنگتن می‌شود. فشار حداکثری آمریکا در خاورمیانه و خلیج فارس نتیجه‌ای جز تنش در این منطقه را به همراه نداشته است.

 فشار و تحریم بر ایران، هرگز نتیجه‌ای نداشته است و تنها باعث تنش‌های فزاینده در خلیج فارس و منطقه خاورمیانه شده است. 

 

آمریکا  فکر می کند که با این فشارها  ایران وادار می شود  تا شرایط آمریکا را بپذیرد اما این تصوری نادرست  و  غیرواقع بینانه است. همین فشار ها باعث شد که  خاورمیانه و خلیج فارس سال جاری  را به عنوان سالی بسیار بحرانی و پر تنش تجربه کنند . تنش هایی که آمریکا با ایران ایجاد کرده است باعث به خطر انداختن امنیت انرژی جهان شده است و ثبات در منطقه را به خطر انداخته است.  آمریکا باید دست از سلطه جویی و مداخله در منطقه بردارد تا خاورمیانه به آرامش برسد. 

 

 

ایران آمریكا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر