کد خبر: 850085 A

جهت تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛

با موافقت نمایندگان رسیدگی به امور تشکل‌های صنفی،کانون‌های بازنشستگی،انجمن‌های تخصصی غیرسیاسی و تشکل‌های دیگری که در قانون فعالیت احزاب،جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده،به‌عنوان وظیفه سازمانی به وزارت کشور محول شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده ۱ این طرح با ۱۴۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان به اصلاح ماده۱و ۱۰ پرداختند و آن رابا ۱۳۰ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

مواد (۱) و (۲) به‌شرح زیر اصلاح شد:

ماده‌ واحده- یک ماده به‌عنوان ماده(۲۳) به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب  ۴/۱۱/۱۳۹۴ به‌شرح زیر الحاق و شماره ماده (۲۳) قانون به (۲۴) اصلاح می‌شود:

ماده ۲۳- رسیدگی به امور تشکل‌های صنفی، کانون‌های بازنشستگی، انجمن‌های تخصصی غیرسیاسی و تشکل‌های صنفی دیگری که در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب  ۷/۶/۱۳۶۰ طبق ترتیبات تعیین شده برای احزاب و گروههای سیاسی با آنها رفتار می‌شد و اکنون از شمول این قانون مستثنی شده‌اند، به‌عنوان وظیفه سازمانی به وزارت کشور محول می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این ماده پس از ابلاغ این قانون ظرف مدت سه‌ماه توسط وزارت کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد./

گروه های سیاسی احزاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر