کد خبر: 849962 A

به ریاست وزیران خارجه دو کشور؛

نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و هند به ریاست وزیران خارجه دو کشور و با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و نهاد های سیاسی، اقتصادی، تجاری، بانکی، حمل و نقل و کشتیرانی دو طرف برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند به ریاست وزیران امور خارجه دو کشور و با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و نهادهای سیاسی، اقتصادی، تجاری، بانکی، حمل و نقل و کشتیرانی دو طرف در تهران برگزار شد.

در پایان هم سند توافقات انجام شده در این نشست به امضاء روسای کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور رسید.

 

ایران و هند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر