کد خبر: 849690 A

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس با تقدیم لایحه بودجه از سوی رئیس جمهور ، دولت وقت دارد طی مدت ۱۰ روز پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی تقدیم کند پس از آن این کمیسیون‌ها موظفند حداکثر تا پایان ۱۰ روز گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارائه دهند و کمیسیون تلفیق نیز در نهایت موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز گزارش نهایی خود را به هیات رئیسه تقدیم کند.

به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ مشخص شدند.

بر اساس این گزارش پس از تحویل لایحه بودجه سال ۹۹ توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی کمیسیون‌های تخصصی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ را انتخاب می‌کنند.

اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: احمد لاشکی، جبار کوچکی نژاد، محمد بیرانوندی.

کمیسیون اجتماعی: رضا شیران خراسان، عباس گودرزی، حسن لطفی.

کمیسیون اقتصادی: رحیم زارع، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، سیده‌فاطمه حسینی.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: محمدمهدی برومندی، محمد ابراهیم رضایی، ابوالفضل حسن‌بیگی.

کمیسیون انرژی: سیدعلی ادیانی، حسین امیری خامکانی، جلال میرزایی.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات: غلامرضا تاجگردون، حاجی قوامی، محمد خدابخشی، علی قربانی.

حسن سلیمانی، غلامرضا حیدری، محسن بیگلری، شهباز حسن‌پور بیگلری، حسینعلی حاجی دلیگانی.

کمیسیون بهداشت و درمان: محمدنعیم امینی‌فرد، بهروز بنیادی، محسن علیجانی.

کمیسیون امور داخلی و شوراها: علی‌اصغر یوسف‌نژاد، قاسم میرزایی نکو، ا حمد امیرآبادی فراهانی.

کمیسیون صنایع و معادن: حمیدرضا فولادگر، محسن کوهکن، نادر قاضی پور

کمیسیون عمران: محمدرضا رضایی کوچی، شادمهر کاظم‌زاده، محمدرضا ملکشاهی.

کمیسیون فرهنگی: محمداسماعیل سعیدی، غلامرضا کاتب، نصراله پژمانفر.

کمیسیون حقوقی و قضایی: حسین رضازاده، محمد کاظمی، محمدعلی پورمختار

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست: عباس پاپی‌زاده، علی اکبری، محمد تربتی‌نژاد.

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس با تقدیم لایحه بودجه از سوی رئیس جمهور ، دولت وقت دارد طی مدت ۱۰ روز پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی تقدیم کند پس از آن این کمیسیون‌ها موظفند حداکثر تا پایان ۱۰ روز گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارائه دهند و کمیسیون تلفیق نیز در نهایت موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز گزارش نهایی خود را به هیات رئیسه تقدیم کند.

کمیسیون تلفیق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر