کد خبر: 849601 A

با رأی نمایندگان؛

نمایندگان مردم در مجلس موارد مشمول «مرور زمان» در قانون مجازات حبس تعزیری را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱ دی) مجلس شورای اسلامی نمایندگان در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند. 

از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن آنان با ۱۵۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع این ماده را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۱۱ این طرح؛ ماده (۱۰۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء می‌شود:

ماده ۱۰۵‌ قانون مجازات اسلامی :

 مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف‌- جرائم تعزیری درجه یک تا درجه سه با انقضای ده‌سال

ب‌- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای هفت‌سال

پ‌- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای پنج‌سال

ت‌- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای سه‌سال

ث‌- جرائم تعزیری درجه هفت و درجه هشت با انقضای دوسال

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۲ پرداختند و آن را با ۱۵۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۲ این طرح ماده(۱۰۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء می‌شود:

ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی:

 مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا درجه سه با انقضای دوازده‌سال

ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده‌سال

پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت‌‌سال

ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج‌‌سال

ث- جرائم تعزیری درجه هفت و درجه هشت با انقضای سه‌سال

مجلس شورا اسلامی مجازات حبس تعزیری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر