کد خبر: 848097 A

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران در خصوص جرایم نقض یا عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه برای ارایه خدمات کد دستوری و همچنین دارندگان پروانه انتقال داده مبتنی برفناوری بی سیم ثابت را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا به نقلل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات - مصوب ۱۳۹۲- مبلغ جریمه عدم رعایت هر یک از مفاد موافقتنامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت در هر استان را تا سقف ۵۰ درصد مبلغ حق امتیاز تعیین شده برای آن استان تصویب کرد.

همچنین، وقوع هر تخلف در هر سال قراردادی و در هر استان، تخلفی مستقل محسوب می شود و میزان جریمه تکرار هر تخلف در هر سال قراردادی در همان استان، دو برابر میزان جریمه اعمال شده در مرتبه قبلی خواهد بود.

هیئت وزیران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر