کد خبر: 843072 A

با دستور رئیس قوه قضائیه؛

با دستور رئیس قوه قضائیه اعزام به زندان تا تامین وثیقه و کفالت ممنوع شد.

به گزارش ایلنا، سیدابراهیمرئیسی در جمع قضات گفـت: از سراسر کشور آماری در مورد کسانیکه از یک ساعت تا دو روز در زندان بوده‌اند گرفتم؛ پرسیدم چرا یک ساعت زندان، عنوان شد، قرار صادر کردم تا برود و وثیقه بیاورد. چرا باید برای یک ساعت فرد به زندان برود؟ همان جایی که قرار را صادر می‌کنید فرد را نگه دارید تا سند یا کفالتش را بیاورید

قوه قضائیه سیدابراهیم رئیسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر