کد خبر: 840193 A

در دومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده مطرح شد؛

محمد علی نجفی در رد عمدی بودن قتل همسرش گفت: هر چهار گلوله (پس از گلوله اول) پشت‌سر هم شلیک شد و گلوله سوم گلوله‌ای بود که به دست ایشان برخورد کرد. گلوله بعدی که گلوله چهارم بود به دیوار سمت راست من یا دیوار سمت چپ او برخورد کرد و برگشت که می‌توانست به من یا او اصابت کند و متاسفانه به او خورده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، دومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده محمدعلی نجفی امروز برگزار شد. در این جلسه محمدعلی نجفی متهم پرونده، گودرزی وکیل مدافع او، عوامل بررسی صحنه جرم، کارشناسان رسمی دادگستری و مطلعان حضور دارند. جلسه دادگاه با دفاعیات محمدعلی نجفی آغاز شد.

اولین صحبت نجفی در دادگاه این بود که این پرونده غیر از بحث‌های حقوقی، یک بخش علمی و کارشناسی دارد و باید بتوان مطالب را به صورت مبسوط ارائه داد.

جلسات رسیدگی مجدد به پرونده محمدعلی نجفی که امروز دومین جلسه آن برگزار شد، جهت اعمال نظر کارشناسان و مورد توجه قرار دادن نظریات کارشناسی آنان در بررسی این پرونده است که جلسه گذشته چند تن از کارشناسان بررسی صحنه جرم نظریات خود را درباره جنبه‌های مختلف وقوع این حادثه در دادگاه بیان کردند.

محمدعلی نجفی که امروز در ابتدای دادگاه به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت، در تلاش برای اقناع رئیس دادگاه در جهت اثبات اینکه قتل همسر دومش به صورت عمدی انجام نشده، اظهارات کارشناسانی که در جلسه پیش مطرح شده بود را مورد بحث قرار داد که برخی از نظریات آنان را تایید و برخی دیگر را رد کرد.

نجفی در نقد نظر کارشناسان بر این نکته تاکید داشت که بنده به این دلیل که در آن واقعه حضور داشتم، علم حضوری دارم.

نجفی در بیان بیش از پنج نکته در مورد نظریات کارشناسی در بخشی از صحبت‌های خود تاکید کرد که وقتی شلیک کردم همسرم به وان افتاد.

وی در ادامه و با تکیه بر این گزاره، وجود بیشتر خون در کف حمام را نسبت به داخل وان نتیجه گرفت و سپس ثابت کرد که شلیک در کف حمام انجام شده و نه در داخل وان.

نجفی همچنین در تشریح چگونگی اصابت گلوله به مقتوله به زوایای اصابت گلوله اشاره کرد و عنوان داشت که اگر در زندان کامپیوتر داشتم می‌توانستم زوایا را خیلی بهتر ترسیم کنم.

وی همچنین تغییر شکل گلوله و تعداد محل‌های اصابت روی دیوارها و سقف حمام را مورد بحث قرار داد.

نجفی در اثبات شبه‌عمد بودن قتل در این جلسه بر دو موضوع تاکید داشت؛ یکی زاویه اصابت گلوله به کف دست نسبت به خط افق و در ادامه زاویه بیشتر همان گلوله در ورود به سینه مرحومه نسبت به خط افق در این استدلال می‌توان کمانه کردن گلوله در کف دست را برداشت کرد که خود دلیلی بر عمدی نبودن قتل است.

نجفی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نظریه کارشناسان اشاره کرد، مبنی بر اینکه آنها می‌گویند یک گلوله به دست اصابت کرده و همان گلوله به بدن برخورد کرده که باعث کشته شدن مرحومه شده است اما نجفی تاکید کرد که بنده این نظریه را قبول ندارم.

وی در تشریح نظریه خود در مورد چگونگی کشته شدن همسرش گفت: بنده معتقدم یک گلوله به کف دست مرحومه اصابت کرده و از طرف دیگر دستش خارج شده و به زیر وان رفته است و گلوله‌ای دیگر نیز به دیوار اصابت کرده، در ادامه کمانه کرده و به سینه او خورده است.

این نظریه دوم نیز دلیلی بر کمانه کردن است که در صورت قبول آن توسط دادگاه، قتل عمد منتفی می‌شود.

قاضی کشکولی بعد از اظهارات متهم نجفی، از او چند سوال پرسید. یکی از سوالات قاضی در رابطه با معاینات پزشک روانشناس و سلامت روانی بود که نجفی نیز به سوال قاضی در این مورد پاسخ داد.

سوال دیگر قاضی از نجفی در مورد این بود که بعد از چندمین شلیک متوجه شدید که همسرتان تیر خورده است؟

نجفی در پاسخ به این سوال به برخی وقایع آن لحظه اشاره کرد و گفت: بنده فکر می‌کردم چهارمین گلوله، آخرین گلوله است و زمانی که دست مرا رها کرد و به وان افتاد چند لحظه‌ای درنگ کردم و بعد با لمس پیشانی او فهمیدم که آثار حیات ندارد.

او همچنین تاکید کرد که در کشمکش‌ها سعی داشتم که لوله اسلحه به سمت بالا باشد.

نجفی گفت: تا آخرین لحظه اسلحه در دست من بود.

وی در پاسخ به سوال دیگر قاضی مبنی بر اینکه با چه هدفی وارد حمام شدید، گفت: آن روز به من گفته بود که می‌خواهم بعد از حمام خارج شوم و به جایی بروم و این حرف باعث شده بود عصبانیت من به اوج برسد. می‌خواستم اتمام حجت کنم و او را بترسانم، در نتیجه بالشت را با خودم بردم که اسلحه را نبیند اما او تا اسلحه را دید هل شد و دستش را روی شانه من گذاشت و من را به عقب هل داد که گلوله اول و پس از آن چهار گلوله دیگر شلیک شد.

نجفی گفت: من داد می‌زدم و می‌گفتم ول کن.

رئیس دادگاه در ادامه درباره نظریه نجفی در مورد اصابت دو گلوله به بدن مرحومه (که خلاف نظر کارشناسان است که معتقدند تنها یک گلوله به دست و بدن مقتوله اصابت کرده) پرداخت و از او خواست در این مورد بیشتر توضیح دهد.

نجفی گفت: نظریه کارشناسان را به این دلیل رد می‌کنم که آنها می‌گویند یک گلوله به دست و سپس به بدن مرحومه اصابت کرده است اما اگر این نظریه را بررسی کنیم، می‌بینیم که آن گلوله که ابتدا به دست خورده زاویه‌ای اندک نسبت به خط افق داشته، به صورتی که نقطه خروجی به مچ دست نزدیکتر است اما همان گلوله اگر به بدن مرحومه اصابت کرده بود باید با همان زاویه اندک به مسیر خود ادامه می‌داد در حالی که آن گلوله‌ای که به بدن او اصابت کرده با زاویه‌ای بسیار زیاد ادامه مسیر داده به طوری که گلوله از سینه سمت چپ او وارد شده و تا پهلوی سمت راست او ادامه یافته است.

نجفی پس از رد نظریه کارشناسان با استدلال ذکرشده به تشریح مشاهدات و نظریه خود پرداخت و گفت: اولین گلوله‌ای که شلیک شد به زیر کابینت اصابت کرد و پس از آن چهار گلوله دیگر شلیک شده که یا گلوله اول، یا گلوله دوم، یا گلوله سوم که به احتمال قوی همین گلوله سوم بوده است، به دست او برخورد کرده و وارد وان شده است. گلوله چهارم هم به دیوار خورده و کمانه کرده و به سینه او اصابت کرده است.

قاضی کشکولی جهت پذیرش صحبت‌های متهم به مطرح کردن پرسش‌هایی از نجفی روی آورد.

قاضی معتقد بود که با توجه به نحوه رویارویی متهم و همسرش، گلوله با این استدلالی که نجفی ارائه کرده، باید به نجفی هم برخورد می‌کرده یا حداقل اینکه آن گلوله باید به گلوی مرحومه اصابت می‌کرد اما نجفی صحبت‌های قاضی را در این باره قبول نکرد و توضیح داد که در آن شرایط گلوله الزاما نباید به خودش برخورد می‌کرده است.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی کشکولی خطاب به متهم نجفی گفت: هر آنچه نظر خودتان است و در آن شرایط مشاهده کرده‌اید را بگویید تا ما اینجا بنویسیم.

نجفی در تشریح این ماجرا که دو گلوله به همسرش اصابت کرده، چنین گفت: زمانی که وارد حمام شدم و با ایشان روبه‌رو شدم همسرم پشتش به سمت دیوار شمالی (وان) بود و من صورتم به سمت دیوار شمالی قرار داشت. دیوار شرقی که گلوله چهارم به آن اصابت کرده دیواری است که سمت راست من و سمت چپ مرحومه قرار داشته است.

نجفی ادامه داد: پس از شلیک اولین گلوله، دست مرا گرفت و در فاصله کوتاهی چهار گلوله شلیک شد. او دست مرا گرفته بود و ما کمی در حال حرکت بودیم.

قاضی در این استدلال نجفی معتقد بود که نجفی بین دیوار شرقی و همسرش قرار داشت و به همین دلیل آن گلوله‌ای که می‌گوید به دیوار شرقی اصابت کرده و سپس کمانه کرده و به همسرش خورده، ابتدا باید به خودش اصابت می‌کرد.

اما نجفی چنین توضیح داد که دیوار شرقی که گلوله به آن برخورد کرده، سمت راست من و سمت چپ مرحومه بوده است و من حائل بین دیوار و همسرم نبودم.

نجفی در این توضیحات گفت: هر چهار گلوله (پس از گلوله اول) پشت‌سر هم شلیک شد و گلوله سوم گلوله‌ای بود که به دست ایشان برخورد کرد. گلوله بعدی که گلوله چهارم بود به دیوار سمت راست من یا دیوار سمت چپ او برخورد کرد و برگشت که می‌توانست به من یا او اصابت کند و متاسفانه به او خورده است. در نتیجه گلوله از آنجا با زاویه‌ای حرکت کرده و در پهلوی راست گیر کرده است و به همین دلیل هم هست که آن گلوله هم دفرمه شده و هم سرعتش گرفته شده که نتوانسته از بدن خارج شود.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی کشکولی از کارشناسان صحنه جرم درخواست کرد که در جایگاه قرار بگیرند و نظرات خود را بیان کنند.

چند تن از کارشناسان صحنه از جمله کارشناس اسلحه و پزشکی قانونی مباحث خود را در رابطه بااظهارات محمدعلی نجفی بیان کردند.

در ادامه گودرزی وکیل مدافع متهم نجفی به دفاع از اتهامات موکل خود پرداخت آیا دادگاه باید در مباحث جدید الحدوث قدم بردارد یا نه؟ این بار سنگینی بر دوش همین دادگاه است.

وی تاکید کرد: دادنامه‌ای که دیوان عالی کشور صادر کرده گفته اصابت گلوله به بدن متوفی پس از کمانه کردن در هر حال از مصادیق قتل عمد نیست.

گودرزی با اشاره به این بخش از دادنامه عنوان کرد: موکل من می‌گوید به قصد ترساندن به داخل حمام رفته است و قصد ترساندن به قصد کشتن، تسری نمی‌یابد.

وی با اشاره به دیگر اتهام موکل خود مبنی بر نگهداری و حمل سلاح غیرمجاز گفت: ایشان اسلحه را در سال ۶۰ و زمانی که وزیر بودند بخاطر ترورهایی که در کشور وجود داشت این اسلحه را در اختیار گرفتند. موکل من ۳۶ سال مجوز اسلحه خود را تمدید کرد اما سال ۹۶ سال چالش برانگیزی برای او در زندگی داخلی و کاری‌اش بود.

وکیل مدافع متهم نجفی با اشاره به دیگر اتهام موکل خود مبنی بر جرح غیرعمدی به دست از دادگاه جهت بررسی این اتهام و صدور حکم برائت تشکر کرد و گفت: در رابطه با حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز نیز دادگاه می‌تواند به ایشان کمک کنند آن رافت اسلامی که از آن یاد می‌کنند جایش کجاست.

وی پیش از پایان این بخش از اظهارات خود خطاب به رئیس د ادگاه گفت: ما با مصیبت رضایت شکات را گرفتیم اما از مواهب آن بهره‌مند نشدیم که دادگاه باید در این بخش به ما کمک کنند.

لاله عقبایی دیگر وکیل متهم به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و در ابتدای صحبت‌های خود به انتقاد از اظهارات نماینده دادستان روی آورد. نماینده دادستان درخواست اشد مجازات را برای آقای نجفی درخواست می‌کنند چرا؟

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از صحبت‌های خود از دادگاه درخواست کرد که پس از این جلسه از دادگاه تشریفات قبول وثیقه متهم را به مرحله اجرا درآورند.

در ادامه جلسه دادگاه اختیاری نماینده دادستان گفت: هیچ حب و بغضی نسبت به صدور کیفرخواست وجود نداشته است همه مطالب کیفرخواست مباحث حقوقی و پزشکی است که آقای وکیل نیز بهتر است به آنان توجه کنند.

نماینده دادستان به نقد اظهارات نجفی پرداخت و گفت: ایشان می‌گوید بنده بالش را برای پنهان کردن سلاح برداشتم درحالی که اگر قصد پنهان کردن سلاح را داشتید می‌توانستید آن را در داخل لباس خودتان پنهان کنید در نتیجه این نشان می‌دهد که شما قصد قبلی برای انجام این قتل داشته‌اید.

وی با اشاره به اظهارات وکیل مدافع نجفی گفت: ایشان در رابطه با فضاسازی فضای مجازی صحبت می‌کند در حالی که شما و وکیل معزول قبلی با مصاحبه‌هایتان حواشی ایجاد کردید.

نماینده دادستان ضمن صحه گذاشتن بر خدمات نجفی طی ۴ دهه گذشته در نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد همین صاحب منصب بودن مسئولیت را برای ایشان بیشتر می‌کند همین امر موجب شد که رسانه‌های بین المللی نیز به این موضوع نیز بپردازند.

وی با اشاره به اتهامات متهم نجفی گفت: نهایتا موکدا و قویا مجموعه دادستان تقاضای اشد مجازات را برای هر سه مورد اتهامی اعلام می‌کند و به دلیل آثار مخرب فرهنگی – اجتماعی و آ‌ثار مخرب در نظم عمومی در آحاد اذهان مستحق هیچ گونه تخفیفی نیست.

در این هنگام، متهم نجفی جهت بیان آخرین دفاعیات خود به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: شرمنده‌ام که در امری دخیل بوده‌ام که منجر به هیجانات کاذب در جامعه شده است و من همیشه به دوستانی که مسئولان زندان اوین هستند از اینکه حضور من برای آنها باعث زحمت است عذرخواهی می‌کنم.

وی افزود: نماینده دادستان به درستی اشاره کردند که من اگر مسئول نبودم شاید این مساله به این صورت پیگیری نمی‌شد چنانچه روزی یک یا دو یا سه قتل خانوادگی داریم که به این صورت مطرح نمی‌شود در نتیجه بنده قبول دارم که این موضوع خیلی زود در جامعه انعکاس یافت و مردم کشور ما نیز برای پیگیری این موضوع حساسیت داشتند.

وی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان که جلسه پیش گفته بود این اقدام نجفی موجب تاثیراتی در جامعه بین المللی هم شده است گفت: این موضوعات شامل آثار بین المللی نیست چرا که زمانی آثار بین المللی اتفاق می‌افتد که در سیاست و مواضع کشورها تاثیر بگذارد اما این موضوع را تنها چند رسانه خارجی فارسی زبان دنبال کردند.

قاضی کشکولی گفت: با توجه به اینکه بحث قصاص منتفی شده است در رابطه با اتهام‌تان مبنی بر اخلال در نظم عمومی و صیانت از نظم جامعه بیان کنید. نجفی گفت من قصدی برای اخلال در نظم عمومی نداشتم. من در امنیت جامعه چه اخلالی ایجاد کردم.

وی ادامه داد: به این دلیل که اصناف بزرگ کشور و جامعه دانشگاهی و آموزش و پرورش کشور بنده را طی سالیان گذشته می‌شناختند نسبت به این موضوع حساس بودند و الان نیز ممکن است به نتیجه این دادگاه حساس باشند اما حساسیت افراد نسبت به سرانجام این مساله اخلال در امنیت نیست و معنی اخلال در نظم عمومی جامعه را نمی‌دهد.

گودرزی وکیل مدافع متهم نجفی نیز در آخرین دفاعیات خود از موکلش گفت: دررابطه با مساله اخلال در نظم و بیم تجری به شرایط متهم رجوع می‌کنند که آیا امکان دارد که شخص مجددا مرتکب این جرم شود.

وی افزود: برای پاسخ به این سوال چه پارامترهایی در اختیار ماست. برای بیم تجری سابقه کیفری را مدنظر قرار می‌دهند اما در مورد آقای نجفی چنین امری صحت ندارد.

قاضی کشکولی پس از دو جلسه از دادگاه که اظهارات متهم وکیل او، نماینده دادستان و کارشناسان را مورد استماع و بررسی قرار داد ختم دادرسی را اعلا کرد.

به گزارش ایلنا، به گفته قاضی کشکولی حکم پرونده نجفی ظرف یک هفته صادر خواهد شد.

نجفی قتل میترا استاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر