کد خبر: 836144 A

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی از پاسخ وزیر نیرو به سوال وی مبنی بر اینکه علت عدم تصفیه فاضلاب و استفاده از منابع پساب در صنعت قانع شد.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی برومندی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال خود از وزیر نیرو، از پاسخ های وی قانع شد.

علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال برومندی گفت: علت عدم برنامه ریزی مناسب برای مقابله با بحران خشکسالی و بحران آب در کشور چیست؟ علت عدم برنامه ریزی و اقدام برای باروری ابرها در کشور چیست؟ علت عدم تصفیه فاضلاب و استفاده از منابع پساب در صنعت چیست و چرا آب خام سدها را به صنعت تخصیص می دهید؟ علت عدم اقدام برای انتقال آب دریای عمان به استان های کویری کشور چیست؟

وی افزود: در اجرای ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوال فوق در جلسه رسمی مورخ ۲۱ فروردین ۹۷ کمیسیون با حضور اکثریت نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سوال کننده و وزیر نیرو، مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ های ارائه شده وزیر محترم نیرو، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند ۳ ماده ۲۰۷ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارسال می گردد.

وزیر نیرو برومندی نماینده مردم مرودشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر