کد خبر: 834017 A

فارن افرز بررسی کرد؛

فارن افرز در گزارشی به مقاومت ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا پرداخت و نوشت: بعد از خروج آمریکا از برجام، برخی از تحلیلگران پیش‌بینی کردند اروپا به ایران کمک می‌کند برخی دیگر هم تصور کردند ایران و اقتصاد آن سقوط خواهد کرد. اما هیچ کدام از این‌ها رخ نداد. ایران اکنون در مقابل تحریم‌ها ایستادگی کرده و اقتصاد غیرنفتی خود را رونق بخشیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از فارن افرز، سال گذشته دولت ترامپ با خروج از برجام کمپین «اعمال فشار حداکثری» علیه ایران را آغاز کرد. بعد از خروج از برجام ترامپ با اعمال مجدد تحریم‌های نفتی و اقتصادی به دنبال آسیب رساندن  به صادرات ایران و ممانعت از دسترسی این کشور به نظام مالی جهانی بود، بعد از خروج آمریکا از برجام،  برخی از تحلیلگران پیش‌بینی کردند اروپا به ایران کمک می‌کند برخی دیگر هم تصور کردند ایران و اقتصاد آن سقوط خواهد کرد. اما هیچ کدام از این‌ها رخ نداد. ایران اکنون در مقابل تحریم‌ها ایستادگی کرده و اقتصاد غیرنفتی خود را رونق بخشیده است.

اکنون اقتصاد ایران به ثبات رسیده است. ایران نه تنها در مقابل آمریکا تسلیم نشده است بلکه اقتصاد غیرنفتی خود را تقویت کرده و برنامه هسته‌ای خود را توسعه بخشیده است. ایران حتی به مذاکره با آمریکا نیز تمایلی نشان نداده است. 

بعد از خروج آمریکا از برجام، ایران خواهان اجرای تعهدات سایر اعضای برجام بود. اما این اتفاق رخ نداد و ایران با اتکا بر خود و توانایی‌های خود اقتصادش را به سمت ثبات برد. 

اکنون بخش‌های غیرنفتی ایران در مقابل تحریم‌ها مقاومت بیشتری از خود نشان داده است. از سوی دیگر از منظر دفاعی و قدرت نظامی هم ایران در شرایط خوبی در منطقه به سر می‌برد.

با خروج آمریکا از سوریه، قدرت ایران در منطقه بیشتر خواهد شد و از سوی دیگر خروج آمریکا از سوریه پیامی به متحدان واشنگتن در منطقه است که ترامپ تمایلی به درگیری نظامی با ایران ندارد.

ایران آمریکا تحریم برجام ترامپ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر