کد خبر: 832444 A

آمریکن کانسرواتیو:

آمریکن کانسرواتیو در گزارشی به شرایط برجام بعد از چهارمین گام کاهش تعدات برجامی ایران پرداخت.

به گزارش ایلنا به نقل از آمریکن کانسرواتیو، تحریم‌های آمریکا علیه ایران از ابتدا محکوم به شکست بود. مشخص بود این روش نمی‌تواند باعث نابودی اقتصاد ایران و یا تغییر رویه ایران شود. فشار بر ایران نمی‌تواند باعث تسلیم ایران شود. 

سیاست فشار حداکثری نه‌تنها منجر به تسلیم ایران نشده بلکه باعث شده تا بر میزان مخالفت و مقاومت ایران در مقابل آمریکا و سایر کشورهای غربی افزوده شود. 

اکنون حاکمیت ایران به این نتیجه رسیده است که تحریم‌ها و فشار اقتصادی افزایش می‌یابد آنها باید راهی برای مدیریت شرایط و نجات اقتصاد خود پیدا کنند و بقا در شرایط تحریم‌ها را بیاموزند. اکنون فشار آمریکا بر ایران باعث شده است که ایران مقاوم‌تر شود و با مقاومت در شرایط تحریم سیاست تحریم آمریکا به شکست منجر شود. این تحریم‌ها بی‌نتیجه بوده و تنها باعث شده که راه‌های دیپلماسی و حل اختلافات از طریق دیپلماسی بسته شود.

بنابراین دشمنی و خصومت میان ایران و‌ آمریکا در این شرایط بیشتر می‌شود. ایران اخیرا چهارمین گام برای کاهش تعهدات برجامی خود را برداشته است اما این گام‌ها را قابل بازگشت توصیف کرده است. اما برای این بازگشت شروطی را مشخص کرده است و خواهان لغو تحریم‌ها شده است آمریکا نیز خواهان تسلیم ایران است بنابراین دو کشور در بن بست قرار گرفته‌اند. در این شرایط به نظر می‌رسد اوضاع برجام وخیم شده است و احتمال کمی برای نجات برجام وجود دارد در شرایط کنونی باید با جنگ اقتصادی علیه ایران و سیاست‌های ترامپ علیه تهران مقابله کرد تا بتوان از تنش‌های بیشتر جلوگیری کرد.

ایران آمریکا برجام ترامپ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر