کد خبر: 830038 A

در دادگاه امروز مطبوعات استان تهران؛

در دادگاه امروز مطبوعات استان تهران، مدیر مسئول و خبرنگار روزنامه فرهیختگان به اتهام توهین با اکثریت آرا مجرم شناخته نشدند.

به گزارش ایلنا، در دادگاه امروز مطبوعات استان تهران به اتهامات مدیرمسئول شبکه خبری ایران و مدیر مسئول و خبرنگار روزنامه فرهیختگان رسیدگی شد. 

در این دادگاه مدیرمسئول شبکه خبری ایران به اتهام انتشار مطالب غیرعلنی دادگاه با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

همچنین در بررسی اتهامات روزنامه فرهیختگان، مدیر مسئول و خبرنگار این روزنامه به اتهام توهین با اکثریت آرا مجرم شناخته نشدند.

لازم به توضیح است که به این پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی رسیدگی شد.

 

روزنامه فرهیختگان دادگاه مطبوعات استان تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر