کد خبر: 829779 A

کسائیان:

عضو هیئت منصفه مطبوعات تاکید کرد: عناوین اتهامی مطبوعات نسبت به دوره‌های قبل اندکی افزایش یافته اما استفاده ابزاری از تصاویر زنان و مطالب غیراخلاقی کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، اعضای جدید هیات منصفه دادگاه مطبوعات و جرائم سیاسی عبارت هستند از: ۱-علی اکبر کسائیان، ۲-عفت شریعتی، ۳-یحیی آل اسحاق، ۳-محمدرضا بهمنی، ۴-نادر قدیانی ۵-روح الله عالمی، ۶-شهریار بحرانی،۷- سید علی جمالیان، ۸- سید ناصر نوری زاده ۹-علی اکبر اشعری، ۱۰- علی رضا سر بخش، ۱۱- یوسف غروی قوچانی، احمد مومنی راد، ۱۲ سید مرتضی موسویان، ۱۳- محمدمهدی حیدریان، ۱۴_پروین سلیمی، ۱۵- میثم امرودی،۱۶_محسن قمی، ۱۷- محمد حسن رحیمیان، ۱۸-محمود خسروی نیا، ۱۹- محمدرضا بهمنی،۲۰- حمیدزاده ،۲۱-محمود خسروی نیا.

علی اکبر کسائیان هم در این نشست در ارائه گزارش عملکرد دوساله هیات منصفه مطبوعات گفت: ما مجموعا ١٨۶ جلسه برگزار کردیم و در پایان هر محاکمه آرای خود را تقدیم کردیم و تنها در ۴۶ مورد متهمان را مجرم شناختیم و در ٣۵ مورد متهمان را مستحق تخفیف دانستیم.

وی با بیان اینکه اتهام نشر اکاذیب با ١٠٧ مورد و نشر مطالب خلاف واقع با ۶١ مورد دو عنوان اتهامی اصلی پرونده‌ها بودند، گفت: با نگاهی تحلیلی این عناوین نسبت به دوره‌های قبل اندکی افزایش یافته اما استفاده ابزاری از تصاویر زنان و مطالب غیراخلاقی کاهش پیدا کرده است.

همچنین از بین سه شعبه، به ٨٣ پرونده در شعبه ششم، به ٨۶ مورد در شعبه نهم و به ٣۶ مورد در شعبه سوم رسیدگی شده است.

هیئت منصفه مطبوعات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر