کد خبر: 826869 A

رؤسای امور «حقوقی و مجلس»، «سلامت اداری و دبیرخانه هیات عالی نظارت»، «بازرسی، رسیدگی به شکایات و صیانت از حقوق مردم»، «امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی» و رئیس «مرکز مطالعات نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی» سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شدند.

به گزارش ایلنا، داود ملائی، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان در توضیح فرآیند انتخاب رؤسای امور جدید گفت: در راستای سیاست‌های دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ایجاد فرصت¬های برابر و فراهم آوردن شرایط برای شایسته‌گزینی، سازمان در رویکردی جدید نسبت به انتشار فراخوان برای انتخاب مدیران اقدام نمود. وی افزود با این رویکرد اولین رئیس امور در سال ۹۶ انتخاب و به سمت رئیس امور مطالعات نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی منصوب گردید. باتجربه بدست آمده و با تسری این روند تلاش شد تمامی انتصابات در سمت‌های رؤسای امور، معاونان امور و رؤسای گروه‌ها، به روش مذکور انجام شود.

وی افزود: باتوجه به کسب افتخار بازنشستگی برای برخی از روسای امور و همچنین ضرورت بازنگری ساختار سازمانی مقرر گردید برای انتخاب روسای امورِ"حقوقی و مجلس، سلامت اداری و دبیرخانه هیات عالی نظارت، بازرسی، رسیدگی به شکایات و صیانت از حقوق مردم و رئیس مرکز مطالعات نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی" فراخوان منتشر شود. متعاقب انتشار فراخوان در تیرماه سال جاری و اعلام شرایط احراز سمت های مذکور ترتیبی اتخاذ شد تا متقاضیان به‌صورت الکترونیکی نسبت به اعلام دواطلبی و تکمیل فرم‌های ثبت نام اقدام نمایند.

مهندس ملائی با بیان اینکه ۹۴ داوطلب حائز شرایط از میان ۱۰۸ متقاضی در این فراخوان جهت ارزیابی به مصاحبه دعوت شدند، افزود: از این تعداد ۳۵ داوطلب از همکاران سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان‌های تابعه و مابقی از سایر دستگاه های دولتی در این فراخوان شرکت کردند.

با تمهیدات بعمل آمده شرایطی فراهم گردید تا هر دواطلب بتواند برای شرکت در دو سمت متقاضی شود که در نهایت برای سمت رئیس امور حقوقی و مجلس ۱۳ نفر، رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیات عالی نظارت ۱۳ نفر، رئیس امور بازرسی، رسیدگی به شکایات و صیانت از حقوق مردم ۲۱ نفر، رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی ۲۷ نفر و رئیس مرکز مطالعات نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی ۲۰ نفر ثبت نام نمودند.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به این نکته که در شرایط برابر اولویت انتخاب با همکاران شاغل در سازمان بوده است، بیان داشت: بعد از تطبیق مدارک ارسالی در نهایت در طی ۶ روز کاری و۲۵۰ نفرساعت زمان مصاحبه به صورت تیمی با متقاضیان در خصوص مهارت های عمومی و اختصاصی، روانشناسی و تعیین سطح زبان انگلیسی انجام و از میان مصاحبه شوندگان که مشتمل بر ۸۶ داوطلب مرد و ۸ داوطلب زن بودند برای هر امور سه نفر و در مجموع ۱۵ داوطلب که ۱ نفر آنان زن و ۱۴ نفر دیگر مرد بودند، موفق به کسب امتیازات بالاتر شدند و برای طی سایر مراحل انتخاب گردیدند و در نهایت ۵ رئیس امور بصورت نهایی انتخاب گردیدند که ۴ نفرِ آنان از همکاران سازمان و ۱ نفر از میان شرکت کنندگان سایر دستگاه های اجرایی بود.

مهندس ملائی در پایان گفت: خوشبختانه پس از طی روند ارزیابی متقاضیان و اخذ تأییدیه‌های لازم، با صدور ابلاغی از سوی ریاست محترم سازمان، رؤسای امور جدید از اول آبان‌ماه آغاز به کار کردند.

وی در خاتمه از کلیه داوطلبین عزیزی که در فراخوان شرکت نموده بودند تشکر و اظهار امیدواری کرد که در آینده شرایطی فراهم شود تا از ظرفیت سایر داوطلبان نیز در مسئولیت های دیگر سازمان بهره‌مند شویم.

سازمان اداری و استخدامی کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر