کد خبر: 825958 A

معاون حقوقی رئیس جمهور به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در مراسم آغاز به کار رسمی امپراتور جدید ژاپن آقای ناروهیتو شرکت کرد. در این مراسم نمایندگان صد و نود کشور دنیا در سطح پادشاه، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور شرکت کردند.

به گزارش ایلنا، جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور جهت انجام پاره ای مذاکرات و تبادل نظر با برخی مقامات عالیرتبه این کشور نیز دیدار خواهند داشت. مطابق ماده ۱ قانون اساسی سال ۱۹۴۶ این کشور، امپراتور مظهر کشور و وحدت مردم است. مقام وی از اراده مردم ناشی می گردد که قدرت حاکم را در دست دارند.

ماده ۶- امپراتور، نخست وزیر منتخب مجلسین را منصوب می نماید. ماده ۷- امپراتور امور حکومتی زیر را از طرف مردم با مشورت و تصویب هیات وزیران انجام خواهد داد:

-توشیح و صدور فرمان اجرای اصلاحات قانون اساسی، قوانین و تصویبنامه های هیات وزیران و عهدنامه ها

-دعوت به تشکیل مجلسین

-انحلال مجلس نمایندگان

-اعلام انتخابات عمومی برای تعیین اعضای مجلسین

-تایید نصب و عزل وزیران و سایر مقامات دولتی به ترتیبی که قانون پیش بینی کرده است و نیز تایید اختیارات تام و استوارنامه سفیران و نمایندگان سیاسی کشور

-تایید عفو عمومی و اختصاصی، تخفیف و تعویق مجازات و اعاده حقوق

-اعطای نشانهای افتخار

تایید اسناد تصویب و سایر مدارک سیاسی به ترتیبی که قانون پیش بینی کرده است

-پذیرش سفیران و نمایندگان سیاسی خارجی

- انجام وظایف تشریفاتی

معاون حقوقی رئیس‌جمهور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر