کد خبر: 819331 A

معاون سازمان جهانی مالکیت معنوی:

در دیدار خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماریو ماتوس معاون رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO ) بر تعمیق روابط مرجع ملی مالکیت معنوی ایران و وایپو در جهت ارائه کمک های فنی و حقوقی بنیادین در حوزه های تجاری سازی و استفاده از ابزارهای نوین هوش مصنوعی در بررسی اظهارنامه های مالکیت صنعتی تأکید شد.

به گزارش ایلنا، خدائیان که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی وایپو در ژنو حضور دارد، در ادامه دیدارها و مذاکرات خود با مسئولین وایپو و مراجع ملی مالکیت معنوی سایر کشورها، در دیار با معاون سازمان جهانی مالکیت معنوی در بخش توسعه، با اشاره به جهش چند پله ای کشورمان در شاخص های جهانی نوآوری، ارتقاء مستمر در شاخص های بین المللی ثبت  مالکیت های صنعتی و موقعیت ممتاز ایران در آسیای جنوبی و مرکزی، خواهان گسترش و تعمیق روابط با وایپو و ارائه کمک های فنی و حقوقی بنیادین و اساسی به بویژه در حوزه های تجاری سازی و استفاده از ابزارهای نوین هوش مصنوعی در بررسی اظهارنامه های مالکیت صنعتی شد.

خدائیان ضمن اشاره به رسالت وایپو و اینکه این سازمان از جمله سازمان های تخصصی و غیر سیاسی ملل متحد می باشد و می بایست به دور از هرگونه نگاه سیاسی و حاشیه ای به رسالت خود عمل کند، از تلاش های به عمل آمده از سوی این سازمان بین المللی در ارائه کمک های فنی و حقوقی به ایران قدردانی کرد.

ماریو ماتوس معاون رئیس وایپو در بخش توسعه نیز در این دیدارگفت: ایران در حوزه مالکیت معنوی از وضعیت خوبی برخوردار بوده و در شاخص های بین المللی مربوط نیز موقعیت ممتازی را دارا می باشد.

وی افزود: ما می بایست به تعهدات خود نسبت به کشورها به دور از هرگونه حاشیه سیاسی پایبند باشیم و همکاران من تلاش خواهند نود تا درخواست ها و نیازهای مرجه ملی مالکیت معنوی ایران را تأمین و برآورده سازند.

خدائیان مالکیت معنوی معاون سازمان جهانی مالکیت معنوی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر