کد خبر: 819277 A

معاون قضایی امور نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری:

معاون قضایی امور نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۸ تا کنون ۲۵۸ فقره پرونده اعتراض به این آرا به دیوان عدالت اداری واصل شده است، گفت: عمده علل نقض احکام هیات‌های تخلف اداری شامل عدم تناسب بین حکم و تخلف، عدم رعایت مقررات شکلی، عدم توجیه رای صادره و مستدل و مستند نبودن است.

به گزارش ایلنا، غلامرضا مولابیگی در چهاردهمین گردهمایى اعضاى هیات‌هاى بدوى و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ادارى آموزش‌و‌پرورش سراسر کشور در ارومیه، تاکید کرد: در سال ۹۷، تعداد ۶۹۵ فقره پرونده اعتراض به آرای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و از ابتدای سال ۹۸ تا کنون ۲۵۸ فقره پرونده اعتراض به این آرا به دیوان عدالت اداری  واصل شده است.

مولابیگی خاطر نشان کرد: پرونده‌های رسیدگی‌شده حکایت از این دارد که در حدود یک‌چهارم آرای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری کشور نقض می‌شود.

معاون قضایی در امور نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری بیان‌کرد: عمده علل نقض احکام هیات‌های تخلف اداری شامل عدم تناسب بین حکم و تخلف، عدم رعایت مقررات شکلی، عدم توجیه رای صادره و مستدل و مستند نبودن است.

وی با تاکید بر اینکه باید رای صادره از سوی هیات‌های تخلف اداری مستدل باشد، افزود: تعداد زیادی از آرا نقض شده رای هیات‌های تخلف اداری از سوی دیوان عدالت اداری به دلیل مستدل و مستند نبودن است.

مولابیگی گفت: باید شایسته‌گزینی، رعایت مصالح و مسائل اداری در موضوع عزل و نصب‌های مدیران حرفه‌ای و عملیاتی در نظر گرفته شود و از برخورد سلیقه‌ای خودداری شود.

در ادامه این گردهمایی، معاون قضایی در امور نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به سوالات اعضای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش پاسخ داد.

 

 

 

دیوان عدالت اداری قوه قضائيه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر