کد خبر: 817803 A

براساس تصمیم دولت، تنها اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر حقوق هفت برابری در تصویب نامه موضوع ضریب حقوق شاغلین برای سال ۱۳۹۸ مستثنی می‌شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس مصوبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ هیئت وزیران، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا‌ه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

با تصمیم هیئت دولت در جلسه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ و در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه­‌های توسعه کشور، اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش­‌عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می­‌باشند.

با این تصمیم، تصویب­نامه شماره ۲۰۱۹۸/ت۵۶۵۶۹هـ مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ لغو می­‌شود.

دفتر هیئت دولت هیات علمی دانشگاه‌
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر