کد خبر: 806281 A

توزیع کارت شمارش آرا برای تعیین صلاحیت وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در پایان صحبت‌های وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی بنایی و بابایی صالح از سوی فراکسیون مستقلین، کوچکی‌نژاد و کیانی از سوی فراکسیون ولایی و زرآبادی و قاسم میرزایی از سوی فراکسیون امید برای شمارش آرا انتخاب شدند.

عضو هئیت رئیه مجلس در واکنش و در کنایه‌ای به دولت گفت: اگر دولت از میان خانم‌ها وزیر انتخاب نکرد در عوض از فراکسیون امید یک خانم برای شمارش آرا انتخاب شده است.

 

جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر