کد خبر: 804809 A

هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در دوره چهارماهه اول سال ۹۸ معادل ۱۶۳/۶ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل پرونده مختومه داشته‌اند.

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش اداره کل برنامه ریزی و بودجه دیوان، بررسی عملکرد مقایسه‌ای واحد‌های قضایی دیوان حاکی از آن است که پرونده‌های وارده به هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در دوره چهار ماهه اول سال ۹۸ بالغ بر ۶۶۲ پرونده بوده و تعداد ۶۳۸ پرونده مختومه شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد ۲۳۸ پرونده وارده و تعداد ۲۴۲ پرونده مختومه شده است، معادل ۱۶۳.۶ درصد رشد داشته است.

گفتنی است براساس ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، ابتدا به هیات‌های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیات‌های تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیات تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیات جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌شود.

ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیات تخصصی بر رد شکایت باشد، رای به رد شکایت صادر می‌کند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیات عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

گفتنی است تصمیمات هیات‌های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد و هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظر فق‌های شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات‌های تخصصی لازم­الاتباع است.

 

دیوان عدالت اداری هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر