کد خبر: 801883 A

امروز در صحن علنی مجلس؛

نمایندگان ملت برای قراردادهای تجاری تعیین تکلیف کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳ شهریور) نمایندگان در جریان بررسی لایحه تجارت -قراردادهای تجارتی با ماده ۶،۷،۸،۹ موافقت کردند .

ماده ۶ : قرار داد ممکن است دو تعهدی یا تک تعهدی باشد. قرار داد دو تعهدی قراردادی است که به موجب آن طرفین تعهدات متقابلی را به نفع یکدیگر به عهده می گیرند و قرار دادهای تک تعهدی قرار دادی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر تعهدی را بر عهده می گیری، بدون آن که متعهد له تعهد متقابلی را به نفع متعهد بر عهده گرفته باشد.

ماده ۷: تهعد یک طرفه قرار دادی است که به موجب آن یک طرف (متعهد) به دیگری (ذی نفع) در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادی را می دهد که عناصر ضروری آن تعیین شده و فقط اراده ذی نفع برای تشکیل آن ابراز نشده است. لغو تعهد یک طرفه در دوره زمانی تعیین شده برای ذی نفع جهت اعمال حق مانع انعقاد قرارداد تعهد شده نیست. قرارداد با شخص ثالث آ گاه به وجود تعهد یک طرفه که سبب آن تعهد مذکور نقض شده است، باطل است.

ماده ۸: در تفسیر این قانون باید به ویژگی تجارتی آن و هدف قانون شامل ایجاد وحدت رویه د اعمال مقررات تجارتی توجه شود.

ماده ۹: در این قانون: «هویت» شامل نام، نام خانوادگی و شماره ملی برای اشخاص حقیقی و نام و شماره انحصاری برای اشخاص حقوقی است.

«دادگاه» شامل هر دیوان داوری نیز می شود.

«نوشته» شامل هرچیزی است که حاوی ثبت اطلاعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل ملموس یا محسوس باشد.

 

 

 

تجارت صحن علنی قانون تجارت لایحه ملت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر