کد خبر: 796690 A

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از برخورد با یک واحد تولید کننده فرآورده های گوشتی به دلیل کم فروشی خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی مبشری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: با گزارش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد تخلف در تولیدات فرآورده های گوشتی یک شرکت تولید مواد غذایی در شیراز، رسیدگی به موضوع در دستور کار شعبه ششم تعزیرات حکومتی استان قرار گرفت و مشخص شد در این واحد کم فروشی انجام شده و میزان گوشت استفاده شده در تولید نیز کمتر از حد استاندارد است.

وی از احضار مسئول این واحد تولیدی به تعزیرات خبر داد و افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به گزارش بازرسین و محرز شدن تخلف، حکم به جریمه یک میلیارد ریالی مدیرعامل شرکت متخلف و نصب پارچه تخلف کم فروشی در محل این واحد تولیدی صادر کرد.

وی در مورد ضبط ماست موسیرهای تولیدی یک کارخانه لبنی خاطر نشان کرد: در بررسی های بازرسین دانشگاه علوم پزشکی از تولیدات یک کارخانه لبنی در شهر شیراز ، گزارشی از تخلف در تولید ماست موسیرهای این کارخانه به تعزیرات استان ارسال شد و با انجام آزمایش، مشخص شد که به علت عدم رعایت فرمول ساخت و موازین استاندارد در تولید این محصول، امکان عرضه آنها جهت مصرف شهروندان وجود ندارد و بر همین اساس شعبه رسیدگی کننده، حکم به ضبط و معدوم کردن تمام ماست موسیرهای این کارخانه صادر کرد.

فرآورده‌های گوشتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر