کد خبر: 794474 A

هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور درخصوص بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۶ مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

براساس این آیین‌نامه، دستگاه های‌ اجرایی مکلفند بر مبنای تفاهم نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام ‌شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به‌ صورت جداگانه به گونه ‌ای نگهداری کنند که‌ امکان گزارش‌ گیری رویدادهای مالی واحد مجری به ‌صورت مجزا وجود داشته باشد.

بر همین اساس تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم نامه منعقده با مدیر واحد مجری خواهد بود.

همچنین دستگاه های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.

بودجه‌ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر