کد خبر: 794370 A

در دادگاه امروز مطبوعات استان تهران؛

در دادگاه امروز مطبوعات استان تهران، مدیر مسئول روزنامه قانون به اتهام نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی، با اکثریب آرا مجرم شناخته شد.

به گزارش ایلنا، در جلسه امروز دادگاه مطبوعات استان تهران مدیر مسئول سایت بانک برتر، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

در این جلسه همچنین مدیرمسئول خبرگزاری جهان نیوز، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت قریب به اتفاق آرا، مجرم شناخته نشد.

در سومین پرونده نیز مدیرمسئول روزنامه قانون به اتهام نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی، با اکثریب آرا مجرم شناخته شد و با اکثریب قریب به اتفاق آرا مستحق تخفیف دانسته نشد.

لازم به ذکر است؛ به این پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه سه دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی رسیدگی شد.

 

روزنامه قانون دادگاه مطبوعات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر