کد خبر: 792977 A

وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد نموده با مراکز یا مجموعه هایی که بدون اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش از عنوان «مدرسه» استفاده می‌نمایند، طبق قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی رفتار شود.

به گزارش ایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، با توجه به تاسیس و فعالیت مراکز و مجموعه‌هایی بدون اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش با عنوان "مدرسه" مانند "مدرسه یا مدارس طبیعت" و "مدرسه یا مدارس مسجد محور" در کشور و هم‌چنین، نظر به اینکه تأسیس، اداره و فعالیت اینگونه مراکز با اهداف و وظایف این وزارت و سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش و مفاد سند تحول بنیادین مغایرت دارد، این پیشنهاد به دولت ارائه شده است.

گفتنی است، در قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۹ آذر ۱۳۹۵ در تعریف مدرسه آمده: مدرسه واحد آموزشی و پرورشی است که آموزش‌های رسمی را از دوره پیش دبستان تا پایان دوره متوسطه ارائه می‌کند. وفق همین قانون مدرسه مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعملهای عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور تاسیس و اداره می‌شود.

بدیهی است، اطلاق عنوان «مدرسه» صرفا برای واحدهای آموزشی و پرورشی که بر اساس اهداف، ضوابط و دستور العملهای  وزارت آموزش و پرورش تاسیس و اداره شوند، صحیح است و کاربرد این عنوان برای سایر مراکز و مجموعه ها که از این وزارت مجوز دریافت نکرده و منطبق با اهداف این مرجع نباشند فاقد محمل قانونی است.

به همین جهت وزارت آموزش و پرورش به منظور پیشگیری از تاسیس و فعالیت مراکز فاقد مجوز از وزارت آموزش و پرورش و جلوگیری از عنوان مدرسه به این گونه مراکز یا مجموعه‌ها پیشنهاد نموده تبصره‌ای به به بند (۱۴) ماده (۱۰) قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۶۶ الحاق گردد:

بنابراین پیشنهاد، اطلاق عنوان مدرسه تنها برای واحدهای آموزشی و پرورشی  که وزارت آموزش و پرورش مجوز تاسیس و فعالیت دریافت می‌کنند مجاز است. با مراکز یا مجموعه هایی که بدون اخذ مجوز از وزارت مذکور از عنوان مدرسه استفاده نمایند طبق قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده اند رفتار خواهد شد.

گفتنی است، این پیشنهاد در کمیسیون فرهنگی هیئت دولت در حال بررسی کارشناسی است.

آموزش و پرورش مدرسه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر