کد خبر: 789155 A

فرهنگی خطاب به رحیمی:

فرهنگی خطاب به علیرضا رحیمی گفت : شما اینجا سوالی را مطرح کردید که هیچ ارتباطی به وزیر دفاع نداشت و موضوع سوال این بود که چرا فیلمی در صحن مجلس پخش شد مسئول این موضوع آیا وزیر است یا هیات رییسه

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا محمد حسین فرهنگی امروز در صحن علنی مجلس در بیان اخطاری با استناد به اصل ۸۸ قانون اساسی گفت: به استناد همین ماده مواد ۲۶ و ۲۸ در آیین نامه آمده است . همچنین به استناد مواد دیگری از آیین نامه اگر آن را وارد بدانید باید به آن ترتیب اثر بدهید.

این نماینده اصولگرا گفت: این اصل در مورد سوال نمایندگان از وزراء نسبت به حوزه وظایف آنها مربوط می‌شود. مواد ۲۰۶ و ۲۰۷ هم همین را تصریح کرده است.

وی خطاب به علیرضا رحیمی گفت : شما اینجا سوالی را مطرح کردید که هیچ ارتباطی به وزیر دفاع نداشت و موضوع سوال این بود که چرا فیلمی در صحن مجلس پخش شد مسئول این موضوع آیا وزیر است یا هیات رییسه ، مسئول سوالات در مجلس شخص آقای رحیمی بوده است.

در این هنگام علیرضا رحیمی که در جایگاه هیات رییسه در صندلی خود نشسته بود، گفت: من نبودم .

فرهنگی ادامه داد: ایشان باید بررسی می‌کرد که اگر مطلب خلاف واقع و نادرست وجود داشته اجازه ندهند به وزیر دفاع چه ربطی داشت اگر این فیلم مطالبی را در برداشت که واقعیت داشت و دارد چرا ناراحت می‌شوید واقعیتی وجود داشته منتشر شده همه نمایندگان و ملت هم مطلع شدند و اگر واقعیت نداشت و مستند نبود و جعلی بود من ماده ۲۴ را تذکر می‌دهم که اگر مطلب خلاف واقعی اینجا منتشر شده نمایندگان می‌توانند از هیات رسیدگی درخواست کنند که به تخلف عضو هیات رییسه که اجازه انتشار آن مطلب خلاف واقع را در صحن علنی مجلس داده بررسی کند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سه نفر از تقاضاکنندگان، روسای کمیسیون‌های تخصصی بعلاوه اعضای کمیسیون آیین نامه مجلس باید بررسی کنند که چرا این عضو هیات رییسه تخلف کرده است. چرا اجازه انتشار مطلب خلاف واقع را در صحن داده است. اگر امکان رسیدگی ندارد شما ساعت ها و ماهها فرصت دارید برای بررسی این گونه موارد تا در صحن مطرح شود و اگر هیات رسیدگی رای به عدم صلاحیت فرد دادند عضویت ایشان در هیات رییسه مجلس تعلیق می شود.

این نماینده اصولگرای مجلس دهم گفت: چرا شما به وزیر دفاع می گویید چرا فیلمی در مجلس پخش شده ؟ پخش شدن فیلم در مجلس به وزیر دفاع چه ربطی دارد؟ لذا من به قانون اساسی بر می گردم که طبق اصل ۸۸ اگر درباره وظایف وزیر سوالی وجود داشت باید مطرح شود نه درباره تخلفی که تمام و عضوی یا اعضایی از هیات رییسه در آن دخیل بوده اند اگر این اخطارو تذکرات را وارد دانستید ترکیب اثر دهید و این ماده ۲۴ را به جریان بیاندازید.

عبدالرضا مصری که ریاست جلسه را برعهده داشت: خطاب به این نماینده گفت: ابهامی را باید پاسخ بدهم و آن این است که آن سوالی که آقای رحیمی آن زمان مطرح کردند توسط خودشان ارجاع نشده بلکه مسئول این سوالات آقای امیرآبادی بودند که از طرف ایشان ارجاع شده است.

امیرآبادی در این هنگام از جایگاه هیات رییسه اظهار داشت : زمانی که ما این سوال را ارجاع دادیم معاونت نظارت نپذیرفتند و در هیات رییسه مجلس بحث شد و هیات رییسه با رای اکثریت سوال را پذیرفت و به کمیسیون ارجاع داده شد.

مصری خطاب به فرهنگی گفت: صحبت‌های شما را در اولین جلسه هیات رییسه مطرح خواهیم کرد و نتیجه آن را به استحضار نمایندگان می‌رسانیم.

صحن علنی مجلس قانون اساسی محمد حسین فرهنگی رحیمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر