کد خبر: 787985 A

بیستمین جلسه رسیدگی به متهمان پرونده بانک سرمایه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای جلسه قهرمانی نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست باقی متهمان دور سوم رسیدگی به این پرونده پرداخت.

قهرمانی کیفرخواست متهم ردیف دوازدهم این پرونده محمود لطف‌الله‌پور را به شرح زیر قرائت کرد:

وی گفت: محمد لطف الله‌پور مبلغ ۵۳۸ میلیارد تومان تسهیلات از طریق امضای مصوبات غیرقانونی انجام داده است. وی به هفت شرکت این تسهیلات را پرداخت کرده است. اتهامات نامبرده مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی است. وی از تاریخ ۳۱ فرودین ۹۶ تا ۱۳ شهریور ۹۶ بدون آنکه به مصوبه صریح بانک مراجعه کند و اساسا بدون مطابقت سیاست‌های اخذ شده با دستور شفاهی و بدون دریافت چک و سفته مبلغ ۳۷۷ میلیارد تومان به هفت شرکت پرداخت کرده است.

نماینده دادستان در ادامه کیفرخواست متهم ردیف سیزدهم را قرائت کرد.

وی ادامه داد: متهم ردیف سیزدهم علی نانچیان از تاریخ ۱۹ دی ۸۸ الی ۱ فرودین ۹۵ رئیس اداره شعب شرق تهران و حسابرسی بوده است و به هفت شرکت مجموعا ۳۴۴ میلیارد و ۹۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات پرداخت کرده که این مبلغ با سود به ۴۳۱ میلیارد و ۷۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی ادامه داد: متهم به شرکت‌های جاوید گشت، الکام گلگون تجارت و لوله‌سازی زاگرس که شرکت کاغذی است این تسهیلات را پرداخت کرده است. جرم وی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی است و هفت فقره خیانت در امانت است.

قهرمانی افزود: شیانی ریاست وقت کمیته بانک سرمایه درباره متهم می‌گوید وی بدون هیچ گونه مقاومتی در مقابل دستورات اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کرده است. وی رئیس شعبه اسکان بانک سرمایه بوده و به شرکت‌های محمد امامی و احسان دلاویز تسهیلات پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: شیانی درباه متهم می‌گوید، وی به عنوان رئیس شعبه اسکان به سید محمد امامی، هادی رضوی و احسان دلاویز بدون هیچ اعتبارسنجی و تحت فشار آقای فاروقی تسهیلات پرداخت کرده است.

قهرمانی گفت: آقای علی نانچیان در اظهاراتش گفته است آقای فاروقی به صورت تلفنی گفتند تعدادی پرونده به شعبه بانک اسکان ارسال می‌شود و شما آن را تایید نمایید در غیر این صورت دوباره عودت داده می‌شود.

به گفته نماینده دادستان اعلایی در خصوص نانچیان می‌گوید وی عهده‌دار پرونده تسهیلات امامی بوده است و به او این تسهیلات را پردا خت کرده .

قهرمانی در ادامه به قرائت کیفرخواست متهم ردیف چهارم این پرونده پرداخت و گفت: پویان مهر متهم دیگر این رونده است که فاقد سابقه کیفری موثر بوده وی با قرار وثیقه آزد است.

پویان مهر از تاریخ ۲ شهریور ۹۴ تا ۲۸ فرودین ۹۵ رئیس شعبه بانک اسکان بوده و از طریق سه فقره مجموعا ۲۴۶ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات به شرکت‌های فوق‌الذکر پرداخت نموده که این رقم امروز به ۲۹۶ میلیارد تومان رسیده است.

قهرمانی ادامه داد: از طریق صندوق امانات متهمین در بانک ۱۵ عدد سکه بهار آزادی و ۲۱ هزار دلار آ‌مریکا کشف شده است.

وی ادامه داد: جرم وی اخلال در نظام اقتصادی و سه فقره خیانت در امانت است.

قهرمانی گفت: ‌بر اساس گزارش اداره آ‌گاهی متهم اقرار می‌کند ۲۳ قطعه سکه بهار آزادی و ۲۱ دلار از شرکت‌های بازفر تجارت و مدائن کیش دریافت نموده است همچنین حسب گزارش ۱۲ مرداد ۹۶ همسر آ‌قای پویان به دریافت سکه‌ها اذعان نموده است.

وی ادامه داد: آقای پویان مهر اظهار داشته ضمانت‌های صادره را به دستور نانچیان و اعلایی از طرف آقای فاروقی پرداخت کرده است. وی این تسهیلات را به شرکت‌های گروه رضوی داده است

قهرمانی ادامه داد: متهم ردیف پنجم علی رضا محمدی که فاقد سابقه کیفری است و تحت قرار آزاد است متهم از طریق مصوبات ۲۱۴ میلیون تومان به سه فقره شرکت پرداخت کرده است که این رقم امروز به ۴۸ میلیارد تومان رسیده است. وی از تاریخ ۱۳ بهمن ۹۴ لغایت ۳۱ خرداد ۹۵ عهده‌دار اداره حسابرسی بانک سرمایه بوده و از طریق مصوبات ۲۶۰ مییارد تومان به شرکت‌های هدایتی، جاوید گشت آلفا، جاوید گشت هیرمند پرداخت نموده است جرم وی مشارکت در ا خلال عمده در نظام اقتصادی است.

در ادامه جلسه قاضی از مجید زاهدی خواست که در جایگاه متهم قرار گیرد 

مسعودی مقام به وی گفت: آیا شما محتویات پرونده را قبول دارید 

زاهدی پاسخ داد: خیر و از شما می‌خواهم با توجه به اینکه مستنداتی در اختیار ندارم جلسه بعد دفاعیاتم را بیان کنم.

مسعودی مقام گفت: شما در تمام جلسات و تحقیقات حاضر بودید این مدارکی که می‌گویید از کجا قرار است بیاید 

زاهدی پاسخ داد: تصور نمی‌کردم که در جلسه اول نوبت به بیان دفاعیات من برسد.

مسعودی مقام گفت: مگر به تصورات شماست دفاع نکنید اما مگر در جلسه آقای بیرانوندی نگفتید که مستنداتی دارید و حرف می‌زنید.

متهم زاهدی پاسخ داد: آن مستندات به دستم نرسیده است.

قاضی مسعود‌ی مقام گفت:‌ چه می‌گویید اگر آقایان از بیرون مطالبی را برای شما قید می‌کنند بدانید که تاثیری نخواهد داشت. ا گر دفاع نمی‌کنید بفرمایید بنشینید.

زاهدی پاسخ داد: دفاعی ندارم زیرا مستندات به دستم نرسیده ا ست.

قاضی مسعودی مقام گفت:‌اگر دفاع نمی‌کنید بنشینید شما روابطی با بیرون دارید و می‌خواهید برخی چیزها را کتمان کنید اما بدانید دفاع موثر به نفع شما است.

زاهدی گفت: من از شما فرصت می‌خواهم. 

قاضی مسعودی مقام گفت: شما دو ماه فرصت داشتید و در رفت و آمد بودید و در جریان دادگاه قرار داشتید.

در این هنگام قهرمانی گفت: دفاع کنید دفاع به نفع‌تان خواهد بود. 

زاهدی در ادامه گفت: در جلسه مورخ ۱۲ تیر ۹۸ و ۱۶ تیر ۹۸ آقای بیرانوندی اظهاراتی داشتند که در نامه‌ای به شرح ذیل به خدمت‌تان عرض می‌کنم آقای بیرانوندی گفتند که آدم ساده‌ای هستند خیر ایشان آدم ساده‌ای نیستند بلکه ساده گو هستنتد. مگر می‌شود آدمی که رئیس بانک صادرات در قزوین گیلان و زنجان بوده است ساده باشد.

وی ادامه داد: آقای بیرانوندی هنگامی که به بانک آ‌مدند افرادی را با خود به بانک سرمایه آوردند فتح باب اولین ضمانت‌نامه ۲۴ تیر ۹۴ برای شرکت جهان گستر بود. آن زمان اختیارات و ضوابط جمعا ۶۰۰ میلیون تومان بود نه بیشتر. 

متهم زاهدی ادامه داد: یکی از آ‌قایان که به عنوان مدیرعامل و همه کاره بانک بود آقای حسن نیکخواه بود آقای بیرانوندی می‌گوید تحت فشار بوده اما چگونه می‌شود آدمی که همه کاره است تحت فشار قرار گیرد. من در گزارشاتی تخلفات را عرض کردم حتی تخلف اخلاقی مشاور ایشان آقای سالک را که در یکی از شعب به بار آورده بود انتقال دادم که ایشان فرد را به جای دیگر منتقل کردند اما از بانک خارج نکردند. 

زاهدی ادامه داد: آ‌قای بیرانوندی خوب به خاطر دارند زمانی که من جراحی داشتم ایشان مدیر اعتبارات را تعویض کردند. وی آقای شیبانی را از این دایره برداشت و برای آقای علیمحمدی حکم زد. 

آقای بیرانوندی شما تمامی اختیارات را داشتید و هیچ اختیاری به ما ندادید قصدتان این بود که نظرات خود را اعمال کنیدو.

وی ادامه داد: شما گفتید من در جلسه‌ای با آقای اعلایی، قندالی و شما بودم من در هیچ جلسهای با شما حضور نداشتم آقای بیرانوندی شما یا دروغگوی بزرگی هستید یا اینکه تنها خودتان در آن جلسه حضور داشتید.

وی ادامه داد: جلسه‌ای در خصوص جذب منافع همراه اول با حضور آقایان اعلایی، نیکخواه و امامی برگزار شد و قصد داشتند که منافع این سازمان را در اختیار گیرند.

وی ادامه داد: در کیفرخواست عنوان شده آقای سنایی گفته اند بنده رکن اصلی و نماینده ویژه صندوق ذخیره فرهنگیان بوده ام اجایی که ایشان در زمان آقای بخشایش عضو آن بودند اگر حکمی از من به عنوان نماینده ویژه صندوق ذخیره فرهنگیان دارید به دادگاه ارائه کنید. از آقای صانعی بپرسید چرا از سال ۹۳ هیچ گزارشی به مراجع قضایی ارائه نشده است چرا جوری عنوان می‌کنید که شما پاک و مطهر هستید و دیگر همکاران این گونه نیستند از دادگاه می‌خواهم که ایشان پاسخو باشد.

 زاهدی ادامه داد: در کیفرخواست آمده آقای عبدی گفته اند بنده سال ۹۳  و ۹۴ معاون اعتباری بودند من در ۲۵ آبان ۹۳ ریاست دفتر حوزه دفتر مدیریت را بر عهده داشتم که از اوایل فروردین ۹۴ تا ۹ آذر ۹۴ مسئولیت معاونت اعتبارات را با با حکم آقای بیرانوندی بر عهده گرفتم.

وی ادامه داد: در جای دیگر کیفرخواست می‌گویند من کارمند شرکت‌های مرین، سون و قشم بودم اگر حکمی در این خصوص است ارائه دهید. 

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان عنوان کرد:‌ از ابتدا در جریان گزارش صندوق ذخیره فرهنگیان بودم تحقیقات از صندوق ذخیره فرهنگیان از یک گزارش یک صفحه‌ای مردمی آغاز شد در آن گزارش یک صفحه‌ای شرکت‌هایی نام برده بودند که از بانک سرمایه تسهیلات مشکل‌دار می‌گرفتند و تهاترات غیرواقعی با کارشناس پرونده صورت می‌گرفت.

قهرمانی ادامه داد: مثلا ارزش ملکی پنج واحد بود اما در گزارش با یک عکس غیرواقعی آن را مجلل نشان می‌دادند و گران‌نمایی می‌کردند در ابتدای بررسی صندوق ذخیره فرهنگیان ما نمی‌دانستیم کار به اینجا می‌کشد. ما کارشناس را خواستیم تا توضحیاتی بدهد.

نماینده دادستان ادامه داد: کارشناس برای پاسخگویی آمد او گفت شخصی به نام فرجام گزارش را از من گرفت و گفت برای چه می‌ترسید ما این ملک را بررسی کردیم و گزارشی که من می‌گویم ارائه بده. پرونده را جلو بردیم و به سه ملک در لواسان برخوردیم که جمعا ارزش ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان داشتند اما در گزارش ۳۰۱ میلیارد تومان ارزش گذاری شده بود. 

وی ادامه داد: سه کارشناس ابتدا ملک را ۴۵ میلیارد تومان ارزش گذاری کرده بودند اما بعدها توسط آقای زاهدی که کارشناس این پرونده‌ها بود به ۳۰۱ میلیارد تومان افزایش پیداکرده بود. پرونده به دستم رسیده بود برای آقای زاهدی یک قرار وثیقه صادر کردم در حال زدن نامه بودیم که دیدیم وجه نقدی تامین شد و در حساب دادگستری ریخته شد و آقای زاهدی همان لحظه آزاد شدند. در ارزیابی‌ها به این رسیدیم که آقای امامی از طریق وکیل خود در ساعت ۲ بعد از ظهر و در آخرین ساعات این پول را به حساب دادگستری ریخته است. 

قهرمانی ادامه داد: حساسیت ما بر روی آقای زاهدی بیشتر شد و متوجه شدیم آقای امامی سیار بر روی آقای زاهدی حساس هستند آقای زاهدی از شما می‌خواهم صادقانه حرف بزنید تا دادگاه کمک‌تان کند.

نماینده دادستان ادامه داد: هنگامی که آقای ضیایی را دستگیر کردیم آقای زاهدی خیال کردند که او ایشان را لو داده جالب است موقعی که نامه زندان ایشان را کنسل کردیم گفتند من هم حرف‌هایی دارم که می‌خواهم بزنم خوب بزنید.

وی ادامه داد: آقای زاهدی قبل از آنکه به بانک سرمایه بیاید عضو هیئت مدیره پارسا تجارت قشم بودند که عضو دیگر آن آقای حمیدرضا شیرخواه که فامیل آقای امامی است و قراردادهای امامی را در صندوق ذخیره فرهنگیان امضا می‌کردند حضور داشتند. 

قهرمانی ادامه داد: حسب گزارشات آقای زاهدی به عنوان نماینده آقای امامی به بانک سرمایه رفت و آمد دشاتند تا تخفیقاتی را در خصوص بدهی امامی بگیرند بعد از اینکه آقای درخشنده مدیرعامل اسبق بانک سرمایه برکنار می‌شود آقای قندالی بر خلاف دسترو بانک مرکزی بهخ مدت چهار ماه ریاست بانک سرمایه را بر عهده می‌گیرند آ‌قای زاهدی در بانک سرمایه حضور پیدا می‌کند بعد از رفتن آقای قندالی و آمدن آقای بیرانوندی یک شرط ضمن عقد با وی می‌کنند اینکه مهره‌های ما زاهدی ، کلهر پویان مهر و نانچیان باشند. آقای زاهدی مهره محوری امامی در بانک سرمایه می‌شود.

قهرمانی گفت: حتی امامی می‌خواسته هزینه تحصیلات زاهدی را بدهد تا وی دکترا بگیرد و به شورای شهر اصفهان برود آن طور که خود آقای زاهدی گفته‌اند به ایشان گفته شده بود آینده سیاسی کشور در دست آقایان است و چون این افراد با آ‌قای امامی در ارتباط هستند شما را بالا خواهیم کشاند.

قهرمانی ادامه داد: چهار حلقه را در بانک سرمایه شناسایی کردیم که به واقع هیچ یک از همدیگر اطلاعی نداشتند. زاهدی راست می‌گفته که فرجام را نمی‌شناسد اما در محوریت خودش اقدامات بسیاری کرده است. 

ادامه دارد...

در ادامه قاضی مسعودی مقام از مانی رهبری خواست که در جایگاه متهم قرار گیرد.

رهبری گفت: در جهت روشن شدن بخش نظارتی بانک توجه شما را به هیات رییسه و همینطور اعضای کمیته اعتبارات جلب می کنم. اولین پرونده ناوصول بانک سرمایه متعلق به حسین سلامی بود که توسط آقای غفور قنبری که از نزدیکان آقای قندالی بودند امضاء شده است.

وی ادامه داد: این جانب زیر نظر هیات مدیره کار می کردم اما باید بگویم مکاتبه با مدیرعامل از لحاظ قانونی ایراد نداشت و این مکاتبات انجام می دادم . در متن کیفرخواست آمده که من عضو کمیته اعتباری بوده ام قبل از آن که دفاعیات خود را بیان کنم باید بگویم دادن تسهیلات به ۲۸ فقره شرکت های مندرج در کیفرخواست را که مبلغ تسهیلات دریافتی از سوی آنان ۱۷ هزار میلیارد ریال است را قبول ندارم برخی از مصوبات دریافت این تسهیلات متعلق به ۲۴/۸/۹۲ است اما به نام من صادر شده من آن زمان در کمیته اعتبارات نبودم ودر امور شعب مسوولیت داشتم و تنها به دلیل همزمانی سفر ریاست وقت آقای صیانی و آقای حمیدی به سفر حج تمتع بوده است که من به صورت موقت در آن کمیته حضور داشتم.

وی ادامه داد: در کیفرخواست عنوان شد که من مخفی شده بودم اما آقای قاضی، باید به شما بگویم که در تاریخ ۲۸ آبان ۹۷ پدرم فوت کرد و من درگیر مراسم خاکسپاری آن شدم و پس از آن به نگهداری از مادرم که به بیماری صعب العلاج سرطان مبتلا است مشغول بودم حتی زمان بازداشتم یعنی ۴ اسفند ۹۷ مقابل درب منزلم بازداشت شدم. موکدا و تاکیدا عرض می کنم که متواری نبودم و هر زمان که ضابط محترم آگاهی جهت تحقیقات اعلام می کرد به خدمت ایشان می رسیدم پس این امر، متواری بودن من را تکذیب می کند.

در ادامه نماینده دادستان گفت: شما می گویید با دستورعامرانه هیات مدیره امضاء زده اید این چه استدلال و منطقی است که می آورید مگر شما یک پادو بوده اید پس چه مدیر اعتباری هستید. اگر بنا به امضا زدن بود، این همه جوان بیکار و بی سواد در خیابان وجود دارد که به یکی از آنها گفته می شد بیایید امضاء کنید. شما به عنوان مدیر اعتبارات چرا مقابل تخلفات نایستادید. به مدیر خود آقای بخشایش می گفتید مکتوب بنویسد تا شما مدرکی داشته باشید. شما از آقای کاظمی دستور می گرفتید. شما رییس اداره اعتبارات و بررسی اعتبار بودید چه کردید.

با پایان اظهارات نماینده دادستان، قاضی مسعودی مقام ختم بیستمین جلسه رسیدگی به اتهامات بانک سرمایه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی ۳۱ تیر ۹۸ برگزار خواهد شد.  

بانک سرمایه دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی قاضی اسدالله مسعودی مقام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر