کد خبر: 785709 A

تلگراف:

یک نشریه انگلیسی در گزارشی، استفاده از جنگ‌های ترکیبی را عامل برتری ایران در مقبال غرب دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از نشریه انگلیسی تلگراف، استفاده از جنگ‌های ترکیبی یا هیبریدی توسط ایران عامل برتری ایران در مقابل آمریکا است.

در واقع جنگ هیبریدی،  تاکتیک‌ها و آرایش‌های نظامی و چریکی گرفته، تا حملات نظامی و غیره را شامل شود. اینگونه نبردها مستلزم داشتن یک فرماندهی متمرکز و ساختارِ کنترل بر جریان جنگ است.

جنگ‌های هیبریدی در حقیقت ترکیبی از نبردهای رایج و غیررایج توسط یک کشور است. این جنگ‌ها فقط درگیری نظامی رودررو را شامل نمی‌شود. بلکه شامل حملات مخالف نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی و ... می‌شود. 

البته به غیر از ایران، روسیه و چین هم در این نبردها ماهر هستند این در حالی است که غرب در مقابل این جنگ‌ها بسیار ضعیف است.

ایران جنگ آمریکا انگلستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر