کد خبر: 783995 A

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه خبر داد؛

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: یک شرکت وارداتی به اتهام عدم ایفای تعهدات واردکنندگان در قبال ارز و خدمات دولتی به اعاده عین مبلغ و تعلیق کارت بازرگانی محکوم شد.

به گزارش ایلنا، داریوش جودکی گفت: با اعلام شکایت بانکی در کرمانشاه از مدیرعامل یک شرکت وارداتی به اتهام عدم ایفای تعهدات واردکنندگان در قبال ارز و خدمات دولتی که این شرکت وارداتی مبلغ ۱۴۵ هزار و ۲۰۰ لیر دریافت، ولی تا کنون در جهت ایفای تعهد اقدامی نکرده است، این پرونده بررسی شد.
وی افزود: متهم هیچ مدرکی نیز ارائه نداده و با توجه به اطلاع از وقت رسیدگی در وقت رسیدگی حاضر نشده لذا شعبه پنجم تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه مدیر عامل شرکت را به اتهام عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال ارز و خدمات دولتی به استناد ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی به اعاده عین ارز به بانک موصوف و تعلیق کارت بازرگانی به مدت یک سال محکوم کرد

 

کارت بازرگانی سازمان تعزیرات حکومتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر