کد خبر: 779363 A

از سوی معاونت راهبردی قوه قضائیه؛

با تصویب طرح تحول قوه قضائیه و واگذاری مسئولیت ابلاغ، نظارت وگزارش پیشرفت اجرای برنامه به معاونت راهبردی، برنامه‌های عملیاتی تحول قضایی توسط معاونت راهبردی به واحد‌های ستادی قوه قضائیه ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، پس از تایید کلیات سند تحول قضائی توسط رهبر انقلاب، رئیس قوه قضائیه، طرح تحول قوه قضائیه را تصویب و مسئولیت ابلاغ، نظارت و گزارش مستمر پیشرفت اجرای آن را به معاونت راهبردی واگذار نمود. 

در این راستا معاونت راهبردی، راهبرد‌ها و برنامه‌های عملیاتی تحول قضائی را برای تعیین فعالیت‌های اجرایی با زمان‌بندی کوتاه مدت و میان مدت جهت اجرا به معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز وابسته به دستگاه قضائی ابلاغ نمود.

خاطر نشان می‌گردد طرح تحول قوه قضائیه پس از آسیب شناسی مشکلات دستگاه قضائی و با أخذ نظرات و تشکیل کارگروه‌های تخصصی کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد و طرح در شورای معاونین قوه قضائیه تهیه شده است.

از راهبرد‌های اساسی این طرح برای حل مشکلات دستگاه قضائی، «کاهش حجم فزاینده پرونده‌های ورودی و مانده به دستگاه قضایی، تقویت مدیریت عمومی با تأکید بر برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت سازمانی، تقویت کیفیت رسیدگی قضائی با تأکید بر اتقان آراء، تقویت منابع مالی و سرمایه انسانی و استقلال نسبی مالی و اداری قوه قضائیه، ارتقاء سلامت اداری قوه قضائیه و مبارزه با فساد، ارتقاء سرمایه اجتماعی و افزایش رضایت‌مندی مردم و اعتماد عمومی به قوه قضائیه» است.

 

قوه قضائیه طرح تحول قضایی کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر