کد خبر: 779077 A

واکنش شهبازی‌نیا به اظهارات رئیس دیوان عالی درباره زنان وکیل؛

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در واکنش به اظهارات رئیس دیوان عالی کشور درباره بانوان وکیل گفت که از رئیس محترم دیوانعالی کشور انتظار داریم به منظور کاستن از سوءتفاهم‌ها و تبعات حیثیتیی اظهارات یاد شده، اقدام شایسته را معمول دارند.

اخیراً از رئیس محترم دیوان عالی کشور که به عنوان شخصیتی متعادل و محترم شناخته می‌شوند، مطلبی درباره انذار  قضات از رفتار برخی بانوان وکیل، نقل گردیده که واکنش گسترده‌ای را در جامعه حقوقی کشور به دنبال داشته است. در این باره ذکر چند نکته ضرورت دارد:

۱- با فرض آنکه گفته ایشان در عالم خارج مصادیقی هم داشته باشد، طرح چنین مطلبی با علم به مطرح شدن آن در فضای عمومی، اول از همه به جایگاه و اعتبار دستگاه قضایی لطمه می‌زند و چنین القاء می‌کند که عدالت،  فریفته بی‌اخلاقی می‌شود، در حالی که در دنیای امروز، تقویت احساس امنیت قضائی و اعتماد به نظام رسمی دادگستری به عنوان شرط نخست زندگی اجتماعی مبتنی بر قانون‌مداری، وظیفه‌ای همگانی است. بویژه در این روزگار که اقدامات و اظهارات رئیس محترم قوه قضائیه و تاکید ایشان بر حقوق شهروندی، امید زیادی را در جامعه آفریده است.

۲-  این گفته در ذات خود متضمن نگاهی جنسیت‌گراست و روشن است که چنین نگاهی شایسته مقامات عالی رتبه قضایی نیست. اینکه در یک رابطه فسادآمیز، زن مقصر دانسته شود، خلاف عدالت و انصاف و مبتنی بر نگاه خاصی به زنان است که متاسفانه همچون برخی جوامع دیگر، در جامعه ما نیز موج می‌زند و توقع از حقوقدانان و قضات مقابله با این نگاه است و نه ترویج آن.

متاسفانه نگاه جنسیت‌گرا باعث ترویج خشونت علیه زنان می‌شود که مصادیق آن را در یکماه گذشته به کرات علیه بانوان محجبه و غیرمحجبه، دیده‌ایم. دردناک‌ترین آنها، رفتار خشونت‌بار و غیرانسانی دو مامور پلیس با دختری نوجوان بود.

۳- بسیار اتفاق افتاده است که در مجامع بین المللی و پرونده‌هایی که در خارج از کشور به طرفیت دولت ما مطرح گردیده،  اظهارات مقامات رسمی کشور در خطابه‌ها و سخنرانی‌هایشان، مستند محکومیت ایران قرار گرفته‌اند. این امر ناشی از آن است که بسیاری از مسئولان کشور، اعم از روحانی و غیر‌روحانی، علاقمند به سخنرانی و موعظه هستند و در این مقام به جایگاه رسمی خود توجه ندارند. در حالیکه مقامات رسمی معمولا در اظهارات خود دقیق و سنجیده عمل می‌کنند و به تبعات آن توجه دارند.

۴- توصیه به تقوا و مبارزه با هوای نفس خصوصا برای قضات که قدرت عمومی بی‌حدی دارند، فی نفسه نه فقط اشکال ندارد بلکه ضرورت دارد. آنچه باعث حیرت است اشاره به زنان وکیل است که تبعات حیثیتی برای قاطبه این بانوان فرهیخته و شریف و نیز قضات ارجمند در پی دارد و مشخص نیست چه ضرورتی داشته که این مقام محترم با چنین قیدی بر نصیحت کلی خود چنان مفسده‌ای بار کنند.

۵- این نکته را نیز باید توجه داشت که در مطلب منقول از رئیس محترم دیوان عالی کشور به "برخی" افراد اشاره شده است و ایشان در موضع  نصیحت به اصلاح رفتاری استثنایی بوده‌اند و گرنه با توجه به عملکرد گذشته، بی‌تردید در باور ایشان نیز ساحت قاطبه قضات محترم و وکلای شریف منزه از چنین تصوراتی است. هرچند که شایسته بود که اگر مصداقی در نظر دارند، به جای طرح درفضای عمومی به نحو قانونی با آن مقابله و به مدیران نهاد وکالت اعلام شود همانگونه که اعضای هیئت مدیره کانون‌ها نیز با شکایات واصله از بانوان وکیل در رابطه با برخورد نامناسب با آنان مواجه هستند ولیکن به جای طرح عمومی آنها، شکایات وارد را به صورت رسمی و غیررسمی به مقامات محترم دستگاه قضایی منعکس می‌کنند.

۶- کانون‌های وکلای دادگستری و مدیران نهاد وکالت با ابراز نگرانی از طرح گاه و بیگاه برخی مطالب ناروا علیه نهاد وکالت و خویشتنداری حداکثری در قبال آنها، این بار با توجه به ارتباط موضوع با بانوان شریف نهاد وکالت، از رئیس محترم دیوانعالی کشور انتظار دارند به منظور کاستن از سوءتفاهم‌ها و تبعات حیثیتیی اظهارات یاد شده، اقدام شایسته را معمول دارند.

مرتضی شهبازی‌نیا

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری

مرتضوی، رئیس دیوان عالی کشور در روزهای اخیر گفته بود که قضات باید مواظب بانوان وکیل باشند. برخی از آنها با ناز کردن سعی می‌کنند که قاضی را جلب رفتارهای خود کنند که باید مواظب بود و خوشبختانه قضات ما هوشیار و مقاوم هستند

 

شهبازی‌نیا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر