کد خبر: 777525 A

با تصویب هیات وزیران؛

هیاتوزیران در جلسه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ مصوبه ورود خودروهای دیپلماتیک با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی و ارزش بالای ۴۰ هزار دلار را اصلاح کرد.

به گزارش ایلنا، با این مصوبه، اشخاص موضوع "قانون راجع به اجازه ورود اتومبیل‌های نمایندگیهای سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آنها" با رعایت ترتیبات مقرر در این قانون و رعایت سایر شرایط ضوابط فنی واردات خودرو مجاز به واردات خودروها با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و دارای ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلار می‌باشند.

همچنین حقوق ورودی در زمان فروش این خودروها در داخل کشور براساس تاریخ ترخیص و پس از کسر استهلاک مربوطه محاسبه می‌شود.

همچنین، فروش خودروهای مذکور در داخل کشور به افراد ایرانی و غیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای شروط حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی و ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار و سال ساخت، مجاز است.

هیات وزیران مصوبه ورود خودروهای دیپلماتیک خودروهای دیپلماتیک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر