کد خبر: 777021 A

هیئت وزیران با افزایش اعتبارات هزینه‌ای بودجه جاری ستادی و استانی دستگاه‌های اجرایی برای امر اطلاع‌رسانی و تبلیغی به میزان سه در هزار موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با افزایش اعتبارات هزینه‌ای بودجه جاری ستادی و استانی دستگاه‌های اجرایی برای امر اطلاع‌رسانی و تبلیغی دستاوردهای همان دستگاه به میزان حداکثر سه در هزار موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، اهمیت فعالیت‌های رسانه ای و اقناعی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه دستاوردهای دولت و اعتماد بخشی به مردم و همچنین مقابله با هجمه و عملیات روانی دشمن، از مهمترین اهداف اخذ این تصمیم است.

گفتنی است، مطابق آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی و اطلاع‌‎رسانی دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌ها موظفند حداقل دو در هزار بودجه جاری ستادی و استانی خود را به تفکیک برای فعالیت های روابط عمومی و اطلاع‌رسانی در نظر گیرند و هنگام مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان، آن را به عنوان هزینه‌های ضروری دستگاه منظور کنند و در اختیار روابط عمومی‌ها قرار دهند.

دستگاه‌های اجرایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر