کد خبر: 776556 A

در جریان کنگره حزب وحدت و همکاری ملّی، اعضای شورای مرکزی و بازرسان این حزب انتخاب شدند.

به گزارش ایلنا، مجمع عمومی حزب وحدت و همکاری ملّی با سخنرانی تعدادی از فعّالان سیاسی کشور برگزار شد.

در این کنگره، انتخابات اعضای شورای مرکزی و بازرسان حزب وحدت و همکاری ملّی با حضور نماینده وزارت کشور انجام شد و افراد زیر به‌عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی و بازرسان حزب برای مدّت ۲ سال انتخاب شدند:

اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی:

۱- محمّدرضا راه‌چمنی

۲- غفار اسماعیلی هشترودی

۳- عفت عاشورزاده

۴- ابراهیم کاهه

۵- عبدالمجید فیروزی

۶-  جبار خدادوست

۷- محمد اوستا

۸- کاظم بروغنی

۹- محسن بیناپور

۱۰- نیما کاظمی

۱۱- موسی بیات

۱۲- علیرضا غفوری

۱۳- رضا اصغر جلودار

۱۴- سید علی موسوی

۱۵- محمدحسین مغیسه

۱۶- معصومه محبوب

۱۷- محمدکاظم کاظمی

۱۸- حسن چشمی

۱۹- شهرام صادر

۲۰- فریدون سلیمی نیا

۲۱- حسن ادیب فر

۲۲- فرهاد یگانه

۲۳- امید توسلی

۲۴- علیرضا عمادی

۲۵- علی فرهمندپور

۲۶- رضا رجایی نیا

۲۷- رضا لشکری

اعضای اصلی و علی البدل بازرسان:

۱- امیر عبادی

۲- رضا خسرو شیری

۳- صدیقه گودرزوند

۴- محمد اطهریان

۵- مسعود پیرنداخ

۶- حمید بداغ آبادی

۷- امین عبداللهی

گفتنی است دبیرکل حزب وحدت و همکاری اسلامی، هم‌اکنون محمّدرضا راه‌چمنی است.

حزب وحدت و همکاری ملی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر