کد خبر: 774896 A

گزارش حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد توسط سخنگوی کمیسیون آموزش در صحن علنی قرائت شد که بر اساس این گزارش دانشگاه ازاد در این حادثه مقصر است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، بررسی گزارش حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات امروز در سدتور کار مجلس قرار گرفت و سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گزارش این حادثه را در صحن علنی قرائت کرد.

در بخشی از این گزارش چنین آمده: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کارفرما و متولی امور حمل و نقل دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات و شرکت تهران گشت، در این حادثه در مواردی که ذکر شد، مقصر هستند.

در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده: با بررسی صورت گرفته مشخص شود که استفاده از تله کابین برای جابجایی حدود ۴۵ هزار نفر از دانشجوی این واحد و با توجه به قرارگیری ساختمان های دانشگاه در محل های مختلف این مجموعه، امکان منطقی ندارد.

کمیسیون آموزش در این گزارش عنوان کرده: مواردی زیادی از سهل انگاری مدیران دانشگاه آزاد و روسای واحد علوم و تحقیقات در خصوص بی تدبیری در این حادثه وجود دارد.

این موارد شامل قبل از حادثه (نظیر عدم رعایت موارد ایمنی راه و عدم نظارت بر پیمانکار) و بعد از حادثه (نظیر باقی ماندن موارد عدم ایمنی) است که از سوی کمیسیون در حال پیگیری از مقامات قضایی و نتیجه آن به اطلاع خواهد رسید.

واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر