کد خبر: 774215 A

با موافقت اعضای کابینه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری به ترکیب شورای هماهنگی مراکز لرزه نگاری و شتاب گذاری کشور افزوده شد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و با هدف توسعه و تقویت نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی لرزه نگاری و شتاب گذاری کشور و شبکه سازی فعالیت های مشترک آنها، با عضویت این معاونت در شورای هماهنگی این مراکز موافقت کرد.

گفتنی است، یکی از مهمترین پیش نیازهای ارتقای اشراف اطلاعات علمی و پژوهشی کشور در حوزه زلزله، تقویت، تجهیز و توسعه شبکه های ثبت زلزله و پایش دقیق مخاطرات و تحرکات لرزه ای است که طراحی و پیاده سازی آن، برنامه­‌ای جامع و مدون را می طلبد.

ضرورت تشکیل یک کارگروه مشترک با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضویت کلیه نهادهای ذیربط با هدف تدوین مأموریت های مشخص برای هر مرکز تحقیقاتی و تقویت هم افزایی بین نهادها، توسعه و تقویت نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی موجود و شبکه سازی فعالیت های مشترک آن ها و درنتیجه افزایش اثربخشی بودجه های تخصیص یافته دولتی، از مهترین دلایل این مصوبه است.

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر