کد خبر: 769376 A

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای انتشار نشریه‌ «دولت و حقوق» فراخوان داد و از علاقه مندان خواست که مقالات خود را ارسال کنند.

به گزارش ایلنا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای انتشار نشریه‌ «دولت و حقوق» فراخوان داد و از علاقه‌مندان خواست مقالات خود را ارسال کنند. 

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را با رعایت موارد ذیل به آدرس: info@lri.ir ارسال کنند.

محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب و حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده باشد. همچنین مقاله ارسال شده در هیچ نشریه و همایشی انتشار یا ارائه نشده باشد.

مقاله‌ها باید در قالب برنامه: ۲۰۱۰ word ؛ قلم ۱۲ Bzar ؛ حاشیه‌های صفحه: ۴ سانتی‌متر؛ تعداد کلمات: حداقل ۶۰۰۰ کلمه و حداکثر ۱۰۰۰۰ کلمه به آدرس: info@lri.ir ارسال شود و شامل صفحه عنوان اعم از عنوان مقاله، مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبه دانشگاهی و تخصص، نام مؤسسه یا سازمان متبوع) هرکدام به فارسی و انگلیسی و Email و شماره تماس نویسندگان باشد. در این بخش عهده‌دار مکاتبات یا نویسنده مسئول مشخص شود. همچنین برای هر نویسنده صرفاً یک عنوان از یک مؤسسه معرفی شود.

همچنین مقاله‌های ارسالی باید صفحه چکیده شامل عنوان و چکیده مقاله به فارسی و انگلیسی (حداکثر در ۱۵۰ کلمه) و کلیدواژگان فارسی و انگلیسی (حداکثر ۵ واژه) باشد و متن اصلی مقاله شامل مقدمه، پیشینه تحقیق، نظریه و مدل، روش تحقیق و نتایج شود. جداول به تعداد محدود با شماره و عنوان مشخص در بالا و توضیحات و منبع آنها در زیر آن و مناسب برای چاپ در قطع وزیری مجله باشد. شکل‌ها، نمودارها و تصاویر به تعداد محدود با شماره و عنوان در زیر آنها و مناسب برای چاپ باشد. شرکت کنندگان برای کسب اطلاعات به سایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به آدرس http://www.lvp.ir/Portal/Home/ مراجعه کنند.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر