کد خبر: 768436 A

ظریف:

وزیر خارجه کشورمان به مناسبت روز جهانی قدس تاکید کرد: قدس به فلسطین و فلسطینی‌ها تعلق دارد. تاریخ نشان می‌دهد که هر کس این را نادیده بگیرد، محکوم به شکستی خفت‌بار است.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان به مناسبت روز جهانی قدس در توئیتی نوشت: قدس نه از آن آمریکا است که آن را بذل و بخشش کند و نه از آن اسرائیل که به چنگش آورد؛ و نه از آن همدستان ستمگرشان که آن را بخرند.

وی در ادامه آورده است: قدس به فلسطین و فلسطینی‌ها تعلق دارد. تاریخ نشان می‌دهد که هر کس این را نادیده بگیرد، محکوم به شکستی خفت‌بار است. ایران در کنار فلسطین خواهد ایستاد.

 

ظریف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر