کد خبر: 768071 A

وزیران عضو کمیسیون لوایح با فروش دو دستگاه آپارتمان پارک علم و فناوری یزد موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با فروش دو دستگاه آپارتمان پارک علم و فناوری یزد تحت پلاک ثبتی (۸۶۰۹/۵) به مساحت (۱۲۷/۵۴) مترمربع و پلاک ثبتی (۸۶۰۹/۲) به مساحت (۱۲۸/۱۲) مترمربع، واقع در بخش (۴) شهرستان یزد، چهارراه مهدیه، بلوار امام صادق، کوچۀ شماره (۷)، مجتمع زنبق، طبقۀ چهارم موافقت کردند.

پارک علم و فناوری یزد باید وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و مطابق قوانین و مقررات موجود هزینه نماید.

 

پارک علم و فناوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر