کد خبر: 767657 A

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی:

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت: همانگونه که ریاست محترم جمهوری عنوان کردند تا بازگشت وضعیت فروش نفت و مبادلات بانکی ایران به شرایط قبل از خروج آمریکا از برجام، گام‌های پی در پی و مرحله به مرحله با توقف تعهدات برجامی مطابق بیانیه شورای عالی امنیت ملی ادامه خواهد یافت.

کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در یادداشتی کوتاه برای ایلنا نوشت:

هفته گذشته سازمان انرژی اتمی در ابتکاری قابل تقدیر برنامه بازدید رسانه‌های کشور از تاسیسات نظنز را اجرا کرد.

این برنامه با هدف ارائه گزارش زنده به رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکارعمومی در خصوص روند اجرای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در زمینه توقف برخی تعهدات برجامی انجام شد.

گزارش‌های مفصل و جذاب رسانه‌های کشور از این بازدید که بازخوردکم سابقه‌ای در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی داشت، پیام روشنی در مورد اراده، توانمندی و ظرفیت های کشور برای اجرای تصمیمات جدید در برجام را به داخل و خارج کشور منعکس و برخی ابهامات را مرتفع کرد.

همانگونه که همزمان با انتشار بیانیه شورای عالی امنیت ملی،  ریاست محترم جمهوری عنوان نمودند تا بازگشت وضعیت فروش نفت و مبادلات بانکی ایران به شرایط قبل از خروج آمریکا از برجام، گام‌های پی در پی و مرحله به مرحله با توقف تعهدات برجامی مطابق بیانیه شورای عالی امنیت ملی ادامه خواهد یافت.

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر