کد خبر: 765529 A

وزارت نیرو درخواست کرده است تا مجوز انجام تشریفات قانونی لازم برای تکمیل مراحل ثبت افزایش سرمایه از محل بند (ز) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشـور توسط شرکت‌های تابعه این وزارت خانه تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ تمدید شود.

به گزارش ایلنا، مقررات و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور، ثبت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی را از محل بند (ز) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشـور تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ مجاز دانسته است.

 هیئت وزیران با هدف اصلاح ساختار مالی و بروزرسانی ارزش دارایی‌ها با افزایش سرمایه ۱۷ شرکت سهامی برق منطقه‌ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ موافقت کرد و در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۸ اصلاحیه اساسنامه این شرکت‌ها برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

بنابراین وزارت نیرو درخواست کرده است تا مهلت افزایش سرمایه از ظرفیت بند (ز) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی برای شرکت‌های  صنعت برق پس از تایید اساسنامه این شرکت‌ها توسط شورای نگهبان تا ۳۱ تیر ۱۳۹۸ تمدید شود.

وزارت نیرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر