کد خبر: 763768 A

پیش نویس آیین نامه اجرایی اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد دولت است.

به گزارش ایلنا، سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای تکلیف قانونی، آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را برای طی تشریفات قانونی به دفتر هیئت دولت ارسال کرده است.

فهرست پیشنهادی کالاهای مشمول و میزان عوارض کالاهای مخرب محیط زیست در این آیین نامه به شرح زیر است:

بررسی میزان عوارض کالا‌های مخرب محیط زیست در دولت

بر اساس این آیین ‌نامه، تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاهای مشمول این آیین نامه مکلفند این وجوه را بر حسب فروش، محاسبه و در پایان دوره مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب تعیین شده واریز نمایند.

همچنین تولیدکنندگانی که نسبت به بازیافت کالاهای مخرب محیط زیست اقدام نمایند، در صورتی که به تایید سازمان حفاظت محیط زیست رسیده باشد، مشمول عوارض نمی گردد.

این آیین نامه هم اکنون در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر