کد خبر: 763468 A

موسوی در سالروز بزرگداشت فردوسی:

سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: در مکتب شاهنامه نام و ننگ برای ایرانیان سرشتی آشتی‌ناپذیر دارند. نام نیک، عزت و آزادگی قیمتی‌ترین میراث شاهنامه است. جسم و روح آزاده ایرانی هرگز تن به بند و ذلت نمی‌سپارد.

به گزارش ایلنا، سیدعباس موسوی در سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در اینستاگرام خود نوشت: زبان عاجز از شکر نعمت این شاعر پرآوازه جهانی و گنج پایان ناپذیر اوست. ارج نهادن به مقام فاخر این دُردانه شعر پارسی و سخن از اثر سترگ شاهنامه نه کاری است خُرد. شاهنامه اگر چه شاهکار ادبی حماسی جهان است؛ اما این اثر به اذعان محققان و نام آوران جهان، شناسنامه و سند هویت ایران زمین و ایرانیان نیز هست.

خمیرمایه شاهنامه، داشته ها و پنداشته های کهن ایران زمین است. این کیمیاگر شعر و ادب اسطوره‌ها، افسانه ها، حماسه‌ها و تجربه‌های ادبی را که به روایت محققان بزرگ جهانی، نخستین داستان و زمزمه های ادبی انسان است، از زیر آورهای تاریخ بیرون کشید و با گذر از طبع بلند، هوش سرشار، ذوق بی پایان و قلم زرنگار خویش، کاخی بلند و بی گزند از نظم پی افکند.

اثر بی بدیل این خلوت گزیده شعر بافته ای زربفت از رنج، روحیه خردورز و علو طبع ایرانی است که در صافی تخیل بی مثال فردوسی صیقل خورده است. در مکتب شاهنامه نام و ننگ برای ایرانیان سرشتی آشتی ناپذیر دارند. نام نیک، عزت و آزادگی قیمتی ترین میراث شاهنامه است. جسم و روح آزاده ایرانی هرگز تن به بند و ذلت نمی سپارد. در روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، نام و یاد این حماسه سرای جهانی را گرامی می‌داریم.

بهر بر و بوم و فرزند خویش
زن و کودک و خرد و پیوند خویش
همه سربه‌سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم

 

وزارت امور خارجه سیدعباس موسوی ابوالقاسم فردوسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر